Bibliotheek PDF EPUB

Handboek bestuursrecht - Steven van Garsse

Steven van Garsse Een boek dat u bij ons kunt lezen en downloaden

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: november 2016
DIMENSIE: 7,45
ISBN: 9789057185984
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Steven van Garsse

Omschrijving:

Handboek bestuursrecht 1e druk is een boek van Steven van Garsse uitgegeven bij Asp. ISBN 9789057185984 Dit Handboek Bestuursrecht maakt de lezer vertrouwd met de hoofdlijnen van het algemeen bestuursrecht. Het boek behandelt de bronnen en basisbegrippen van het bestuursrecht. Het bevat naast een situerende inleiding voorts hoofdstukken inzake het bestuurlijk optreden en de uitoefening van bevoegdheden (met aandacht voor de beginselen van behoorlijk bestuur), de organisatie en werking van besturen (met onder meer aandacht voor verschijnselen zoals verzelfstandiging en het bestuurlijk landschap), de overheidsgoederen (met aandacht voor onteigeningen en het openbaar en het privaat domein), overheidsopdrachten, overheidspersoneel, bestuurlijke handhaving en administratieve sancties en ten slotte rechtsbescherming (met bijzondere aandacht voor mechanismen inzake preventieve en curatieve rechtsbescherming).Steven Van Garsse is professor bestuursrecht in de gezamenlijke rechtenopleiding van de Universiteit van Hasselt, de KU Leuven en de Universiteit van Maastricht. Hij doceert tevens publiekrecht aan de Universiteit van Hasselt en de grondige studie 'instrumentarium van de overheid' aan de Universiteit Antwerpen. Steven Van Garsse is vennoot bij het kantoor Equator Advocaten.Werkten ook mee aan dit boek: S. Keunen, E. Loncke, J. Goris, A. Wijnants, S. Boullart, T. De Gendt, S. De Ridder en S. Vaes.

...e Beroepsopleiding Advocaten (BA). Met dit handboek willen we u een praktisch stuk gereedschap aanreiken en vooruitblikken op de periode van ruim twee jaar hoogwaardig postacademisch onderwijs die voor u ligt ... Staats- en bestuursrecht - Scriptie: - LibGuides at ... ... . docentenhandleiding bestuursrecht colofon uitgeverij: auteur: mr. lydia janssen en mr. willie elferink titel: bestuursrecht 2015 In het Handboek Ruimtelijk bestuursrecht worden de vergunningen in het algemeen, de onteigening, de ruimtelijke ordening en stedenbouw, en de bescherming van het onroerend erfgoed (monumenten, stads- en dorpsgezichten, landschappen, en archeologisch patrimonium) en de milieuvergunningen behandeld. Bezig met 1879 Staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Hasselt? Op StuDocu vind je alle samenvattingen, oude examens, college-aantekeningen en uitwerkingen voor dit vak Handboek bestuursrecht | ISBN 97 ... Staats- en bestuursrecht - Wolters Kluwer ... . Bezig met 1879 Staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Hasselt? Op StuDocu vind je alle samenvattingen, oude examens, college-aantekeningen en uitwerkingen voor dit vak Handboek bestuursrecht | ISBN 9789057185984 direct en eenvoudig te bestellen bij Boekhandel De Slegte. Uniek aanbod (tweedehands) boeken. In artikel 5:10a van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is het geven van een cautie verplicht gesteld. Deze bepaling luidt als volgt: Degene die wordt verhoord met het oog op het aan hem opleggen van een bestraffende sanctie, is niet verplicht ten behoeve daarvan verklaringen omtrent de overtreding af te leggen. Handboek Een handboek is een publicatie die de stand van zaken in een wetenschap, op een wetenschapsgebied of een deeldiscipline weergeeft. ==Kenmerken== ==Herkomst== Het woord handboek is een leenvertaling van het Griekse encheiridion ("dat wat je in de hand houdt", van χείρ, cheir, "hand"). In deze serie verschijnen handboeken over centrale leerstukken van staatsrecht en algemeen bestuursrecht. Dit onderdeel van het Handboek Douane heeft echter alleen betrekking op bezwaar en beroep tegen beschikkingen die door de douane zijn afgegeven. Bezwaarschrift tegen meerdere beschikkingen Op grond van artikel 8:2 Algemene douanewet juncto artikel 24a Algemene wet inzake rijksbelastingen kan tegen meerdere beschikkingen één bezwaarschrift ingediend worden. Uitgeverij op het gebied van jurisprudentie, criminologie, bestuurskunde en international publishing. Bezig met RGBBE00605 Bestuursrecht 3 aan de Rijksuniversiteit Groningen? Op StudeerSnel vind je alle samenvattingen, oude tentamens, college-aantekeningen en uitwerkingen voor dit vak In het Handboek Notarieel bestuursrecht wordt het bestuursrecht of administratief recht behandeld dat van belang is voor de notariële praktijk. Het overheidsingrijpen in het privaat eigendom van de burger wordt steeds belangrijker. Daardoor ontstaan voor het notariaat heel wat verplichtingen bij onder meer de overdracht van onroerende goederen. Bestel Staatssteun, handboek voor de praktijk eenvoudig online bij Wolters Kluwer Voor 23:00 besteld, morgen op uw bureau Gratis verzending Vergelijken - Handboek bestuursrecht - Boek (9057185989) (Steven van Garsse) ISBN: 9789057185984 - Het Boek Handboek bestuursrecht (9057185989) geschreven door Steven van Garsse bestel je op bruna.nl! Dit Handboek Bestuursrecht maakt de lezer vertrouwd… T1 - Wetgeven. Handboek voor de centrale en decentrale overheid. A2 - Zijlstra, S.E. PY - 2012. Y1 - 2012. M3 - Book editing. SN - 9789013092066. T3 - Handboeken staats- en bestuursrecht. BT - Wetgeven. Handboek voor de centrale en decentrale overheid. PB - Kluwer. CY - Deventer. ER - Handboek Bestuursrecht in de Sociale Rechtsstaat bestaat uit twee banden. Band 1, 2017 behandelt de Grondslagen, Begrippen, Normering, Organisatie, Wet- en regelgeving, Uitvoering en Handhaving. Band 2 wordt begin 2018 verwacht en behandelt Rechtsbescherming en Overheidsaansprakelijkheid. Koop Bestuursrecht Deel 1 van Bröring, Herman met ISBN 9789462905818. Gratis verzending, Slim studeren. Studystore.nl...