Bibliotheek PDF EPUB

Leidinggeven aan wat komt - een contemplatieve benadering van leiderschap - Theo van der Zee

Theo van der Zee boek Leidinggeven aan wat komt - een contemplatieve benadering van leiderschap Epub zal voor u beschikbaar zijn wanneer u zich registreert op onze website

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: none
DIMENSIE: 9,94
ISBN: 9789463896108
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Theo van der Zee

Omschrijving:

Van leiders wordt verwacht leiderschap te tonen door betekenis te geven aan dingen die zich voordoen en problemen op te lossen. De praktijk laat zien dat zij tegen grenzen aanlopen. Wat nu? Dit boek introduceert een andere benadering van leidinggevend denken, aanvoelen, onderzoeken, waarderen en handelen. De benadering zet in op het protocol noch op de eigen wil, maar nodigt uit ontvankelijk te zijn voor dat wat zich aandient en te luisteren wat het te zeggen heeft. Geschreven vanuit en voor de praktijk. Ieder hoofdstuk start met een reële casus en eindigt ermee. Aan de hand van het biografisch gesprek, het reflectiegesprek en het besluitvormingsgesprek maakt dit boek op praktische wijze de contemplatieve benadering toegankelijk voor leiders en schoolleiders in het bijzonder. Leidinggeven aan wat komt beschrijft hoe een beschouwende houding, de oprechte verwondering over wat gebeurt, je als leidinggevende een kompas kan bieden bij het bepalen van je handelen in de praktijk van alledag. Ik heb ervaren dat dit zorgt voor persoonlijke ontwikkeling en ontwikkeling van de organisatie. Zeker een aanrader voor iedere leidinggevende, niet alleen in het onderwijs.  Corinne Sebregts, Rector van Scholengroep Het Plein, Eindhoven Dit boek laat op een praktische manier zien hoe je jezelf, je medewerkers en organisatie anders kunt benaderen door het goede gesprek te voeren. Door het goede gesprek heb ik mezelf en ook anderen beter leren kennen. Het gaat om wie ik ben en wie zij zijn meer dan om wat we doen. De gesprekken hebben mij bevestigd dat niet controle maar vertrouwen mensen doet groeien. Age Huitema, Directeur van Sint Maartenschool, Bolsward

...r Zee: "Leiderschap is een thema dat altijd actueel is en telkens weer opnieuw gedacht, aangevoeld en beleefd wordt ... Leiderschap - Wikipedia ... . Over de laatst genoemde vorm - dienend leiderschap (Servant-Leadership) gaat deze column. De laatste jaren is er sprake van een toenemende belangstelling voor de dienende leiderschapsstijl.High potentials hebben onder andere in het handvest Nieuw leiderschap aangegeven dat ze graag willen werken voor een servant-leader en / of voor organisaties en bedrijven die werken volgens deze filosofie. Leidinggeven vanuit angst heeft vaak behoud van het bestaande tot gevolg, ook als dit niet langer functioneel is. ... bol.com | Excellent Leidinggeven, Mark van Dongen ... ... . Leidinggeven vanuit angst heeft vaak behoud van het bestaande tot gevolg, ook als dit niet langer functioneel is. Dan doen we iets omdat we dat vroeger ook zo deden en zullen we dit morgen nog steeds doen, zonder erbij na te denken of dit ook is wat we werkelijk willen. Het gaat om het vinden van de juiste balans tussen de analytisch-rationele benadering (hard, technieken, processen) en de synthetisch-intuïtieve aanpak (zacht, omgaan met mensen) van leidinggeven. Dit boek maakt onderscheid in Lean Leiderschap van het topmanagement, middelmanagement, operationeel management (teamleiders) en projectmanagement (Lean coaches/Sensei) en bijbehorend ... De Training Situationeel Leidinggeven leert een leidinggevende om de juiste benadering te kiezen voor zijn medewerkers in verschillende situaties. De manager leert om de focus te leggen op de (potentiële) kwaliteiten van zijn medewerkers en zijn aanpak aan te passen aan de situatie. een model ontwikkeld waarbij de taakvolwassenheid van een medewerker de beno-digde combinatie van leidinggevende stijlen bepaalt. hoe ziet het ModeL eruit? Het model van situationeel leiderschap van Hersey en Blanchard (zie figuur 1.1) gaat uit van de gedachte dat effectief en succesvol leiderschap vraagt om een situatieafhan-kelijke benadering ... Een regisseur moet een heilig geloof hebben in van wat hij of zij wil bereiken, maar ook bereid zijn dat geloof aan te passen als de omgeving dat vraagt. Een regisseur moet blind vertrouwen op de eigen intuïtie, het natuurlijke toeval, en tegelijk voortdurend streven naar controle en beheersing." (p9-10). Leerdoelen: Leidinggeven aan verandering. ... Je kan op basis van bronnen een consistent betoog houden, waarin tot uitdrukking komt wat een specifiek perspectief op veranderen aan inzichten biedt; ... Je kan een veranderaanpak relateren aan de visie en missie van een organisatie; In de training Leiderschap door Vrouwen leer je om je vrouwelijke kwaliteiten en kracht te benutten en vergroot je je leiderschap. Wil jij ook steviger staan binnen de dynamiek van je organisatie klik op de link voor meer informatie. De leidinggevende is meer begeleider of coördinator. Risico van democratisch leiderschap is geringe slagvaardigheid en besluiteloosheid. Zelfsturing; zelfsturing is, hoe raar het ook klinkt, een manier van leidinggeven. Bij zelfsturing krijgt een team bewust een grote mate beslissingsbevoegdheid om het eigen werk te organiseren en uit te voeren. De eerste kritische geluiden klinken reeds door. Toch is het model nog onverminderd van kracht. Logisch, want een alternatief is lastig. Zelfsturing leunt op het delegeren van bevoegdheden aan teams van medewerkers, die zelf de vrijheid krijgen een bedrijfsvoering ter hand te nemen, tot inkoop en zelfs verkoop toe....