Bibliotheek PDF EPUB

Bescherming van de intellectuele eigendom - P.G.F.A. Geerts

P.G.F.A. Geerts boek Bescherming van de intellectuele eigendom Epub zal voor u beschikbaar zijn wanneer u zich registreert op onze website

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: juni 2017
DIMENSIE: 5,47
ISBN: 9789013140439
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: P.G.F.A. Geerts

Omschrijving:

Bescherming van de intellectuele eigendom 12e druk is een boek van P.G.F.A. Geerts uitgegeven bij Wolters Kluwer. ISBN 9789013140439 De intellectuele eigendom is een rechtsterrein dat een steeds boeiender, maar ook steeds gecompliceerder aanblik biedt. Een bonte verzameling prestaties vindt in het recht bescherming en er komen nog steeds nieuwe beschermingsvormen bij. Daar komt nog bij dat de intellectuele eigendom bij uitstek een gebied is waar de internationale verknooptheid zeer groot is; het wemelt van de verdragen. Dit boek wil enige vertrouwdheid bijbrengen met het stramien van het rechtsterrein, in het bijzonder voor wat octrooirecht, auteursrecht, merkenrecht en handelsnaamrecht. Ter bevordering van een beter inzicht in de materie zijn tevens oefenvragen met bijbehorende antwoorden opgenomen.De teksten zijn geheel naar de laatste stand van wetgeving, jurisprudentie en literatuur bijgewerkt.

...visualiseren op welke momenten tijdens het proces van innovatie en ontwikkeling er aandacht dient uit te gaan naar Intellectuele Eigendom ... Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken ... ... .. Er bestaan verschillende soorten intellectuele eigendom, denk maar aan octrooien, merken, auteursrechten, modellen, kwekersrechten, bedrijfsgeheimen, etc. Een ... Intellectueel eigendom (IE) is wat uw organisatie uniek maakt, onderscheidend. De bescherming van dit eigendom is van het grootste belang. Wat verstaan we nu precies onder IE en in welke gevallen is de bescherming ervan onmisbaar? Met de Idee-scan naar de bescherming van uw ... Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken ... ... . Wat verstaan we nu precies onder IE en in welke gevallen is de bescherming ervan onmisbaar? Met de Idee-scan naar de bescherming van uw idee ... Innoveren en Ondernemen informeert u ook over andere mogelijke subsidies en fiscale maatregelen op het gebied van intellectuele eigendom, onder meer via infosessies en workshops en via zijn subsidiedatabank. Koop Bescherming van de intellectuele eigendom van Geerts, P.G.F.A. met ISBN 9789013151381. Gratis verzending, Slim studeren. Studystore.nl Op deze webpagina's vindt u informatie over intellectuele eigendom. Doel is u wegwijs te maken in de regelgeving die betrekking heeft op de verschillende intellectuele rechten: auteursrecht, naburige rechten, octrooien, merken, tekeningen of modellen, databanken, kweekproducten, geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen, topografieën van halfgeleiders. De uitdrukking van een idee in een bepaalde vorm kan wel beschermd worden, of dit nu in een literaire, muzikale, artistieke, audiovisuele, functionele of enige andere vorm is. De concrete uitwerking van een idee, concept of methode kan bijgevolg bescherming genieten. Deze bescherming is niet enkel mogelijk voor de definitieve vorm van een werk. Bescherming van intellectuele eigendom is essentieel voor de economie en de groei. Intellectuele eigendom is van grote betekenis niet alleen voor de rechthebbenden, maar ook voor de economie in het algemeen. Intellectuele eigendom: bescherming van creaties en rechten. Zoals onder het kopje 'Intellectueel eigendom en ICT' is aangegeven, is het intellectuele eigendom een verzamelnaam voor alle rechten die gevestigd kunnen worden op uitvindingen, producten, (handels)namen, tekeningen, werken en merken. Intellectuele eigendomsrechten bepalen kortgezegd wat derden mogen doen met andermans creatie of ... Uw creatie is uw intellectuele eigendom. Deze wordt beschermd door het intellectuele-eigendomsrecht. Hieronder valt het auteursrecht, octrooirecht of tekeningen- en modellenrecht, maar ook bijvoorbeeld het merkenrecht, handelsnaamrecht en het recht van de uitvoerend kunstenaar. Ondernemingen komen er nogal eens achter dat niet duidelijk is wie de eigenaar is van de software. Er liggen geen goede contracten. En dat kan veel geld kosten . Lees hier de zes tips ter bescherming van het intellectuele eigendom voor softwareleveranciers. Lees meer De bescherming van merken is in Nederland geregeld in het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom. Een Uniemerk (of een merk van de Europese Unie) kan ook geldig zijn in Nederland, voor zover ze zijn geregistreerd op grond van de Europese Uniemerkenverordening. Bent u uitvinder, ontwerper, ontwikkelaar of auteur? Dan kunt u uw werk beschermen via het intellectuele eigendomsrecht. Anderen kunnen uw creaties dan niet gebruiken. Behalve als u daar toestemming voor geeft....