Bibliotheek PDF EPUB

Burgerlijk Proces & Praktijk XIV - Ambtshalve toepassing van EU-recht - Wolters Kluwer Nederland B.V.

Burgerlijk Proces & Praktijk XIV - Ambtshalve toepassing van EU-recht U kunt het boek na gratis registratie downloaden in pdf epub formaat

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: november 2012
DIMENSIE: 3,7
ISBN: 9789013111576
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Wolters Kluwer Nederland B.V.

Omschrijving:

Het EU-recht speelt al sinds decennia een rol in het privaatrecht. Er zijn veel wetgevingsproducten van EU-rechtelijke makelij, waarbij bijvoorbeeld kan worden gedacht aan de vele EU-richtlijnen waarin de consument een bijzondere bescherming wordt toebedeeld.De uit deze wetgeving voortvloeiende materieelrechtelijke rechten en plichten worden op nationaal niveau geëffectueerd. Dat betekent niet dat het EU-recht daaromtrent niets regelt. Sterker, het feit dat in een nationale procedure EU-rechtelijke elementen aan de orde komen kan de invulling en toepassing van nationale procesregels beïnvloeden.Dit proefschrift betreft een van die nationale procesregels: de ambtshalve aanvulling van rechtsgronden. Er wordt bezien wat de ruimte is voor de Nederlandse rechter om over te gaan tot het aanvullen van rechtsgronden en in hoeverre deze ruimte verschilt van de ruimte die de Duitse, Engelse en Franse rechter op dit vlak hebben.Vervolgens wordt het EU-rechtelijk kader besproken waarbinnen nationale procesregels getoetst moeten worden. Aansluitend wordt beoordeeld of de Nederlandse regels met betrekking tot het ambtshalve aanvullen van rechtsgronden stand kunnen houden wanneer het rechtsgronden van EU-recht betreft, en zo niet, op welke wijze dan invulling dient te worden gegeven aan het ambtshalve aanvullen van rechtsgronden van EU-recht.

...ees consumentenrecht", RM Themis 2009, 191-200 ... Wolters Kluwer referentielijst online publicaties 18-10-2017 ... . BJu Tijdschriften is een online tijdschriftenplatform van Boom uitgevers Den Haag (Boom juridisch, Boom criminologie, Boom bestuurskunde en Eleven International publishing) Het beginsel van hoor en wederhoor is opgenomen in artikel 19 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, ... Het EU-recht beïnvloedt de toepassing van het nationale procesrecht onder andere wanneer er sprake is van een indirecte botsing tussen het Europees recht en het nationale recht. ... Ambtshalve toepassing van EU-recht, Deve ... Privaatrecht - Scriptie: - LibGuides at University of ... ... . ... Ambtshalve toepassing van EU-recht, Deventer: Kluwer 2012. Hoofdstuk 1: Hoofdbeginselen van burgerlijk procesrecht. Leerboek H1 nrs. 1, 2, 3, 5 en 7, bestuderen (niet verwerkt in de samenvatting) 4 en 6: H1 nr. 1: Aard en functie van het burgerlijk procesrecht: Formeel burgerlijk recht. Samengaan van rechtsvinding en rechtsvorming. Materieel en formeel privaatrecht: Burgerlijk procesrecht: a. 6. De rol van de rechter bij de uitleg en toepassing van art. 1019h Rv /231 6.1 Inleiding / 231 6.2 Art. 1019h Rv en de 'salto mortale' in de praktijk / 232 6.3 De taakverdeling tussen partijen en de rechter in het burgerlijk proces / 235 6.4 De invloed van het EU-recht op het civiele beslissingskader van art. 23-25 Rv / 243 De invloed van artikel 6 EVRM op het burgerlijk proces ... § 2. Ambtshalve toepassing van het EVRM: EVRM en openbare ... xiv Intersentia Mensenrechtelijke benadering van het gebruik van sociale media in de context van de arbeidsrelatie...