Bibliotheek PDF EPUB

Rechten van de OR: Overleg, initiatiefrecht & informatierecht - Renate Vink & Barbara van Dam & Ernst van Win

Genieten Rechten van de OR: Overleg, initiatiefrecht & informatierecht Renate Vink & Barbara van Dam & Ernst van Win epub boeken gratis lezen

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: none
DIMENSIE: 12,24
ISBN: 9789076834870
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Renate Vink & Barbara van Dam & Ernst van Win

Omschrijving:

Overleg, Initiatief- &informatierecht is het derde deel van de praktische reeks 'rechten van de OR', gebaseerd op de juridische praktijk van de ervaren medezeggenschapsadvocaten van De Clerq Advocaten Notarissen.Het recht van overleg van de ondernemingsraad is van cruciaal belang voor een goede uitoefening van de medezeggenschap in organisaties. En dan gaat het niet alleen over het belangrijke twee-jaarlijkse algemene gang van zaken overleg met de bestuurder. Constructief overleg en zorgvuldige communicatie met bestuurder en met de achterban zorgen voor een efficiente en effectieve besluitvorming. Bovendien vergroot goed overleg het draagvlak van besluiten; zorgvuldig en in overleg tot stand gekomen besluiten worden veel sneller geaccepteerd op de werkvloer.

...k initiatiefrecht. Er zijn twee vormen van het initiatiefrecht ... Wat zijn de rechten en plichten van de ondernemingsraad ... ... . Wanneer de OR tijdens een overlegvergadering met een suggestie komt, dan maakt hij gebruik van het mondeling initiatiefrecht. Met het schriftelijk initiatiefrecht kan de ondernemingsraad ook buiten het overleg om met voorstellen komen. De OR heeft recht op schriftelijke informatie bij aanvang van de zittingsperiode (artikel 31 WOR, tweede en derde lid) De bestuurder moet die informatie zelf geven (passief informatierecht). Het gaat om onder andere de statuten, de rechtsvorm, de zegg ... Rechten van de OR: Overleg, initiatiefrecht & informatierecht ... . Het gaat om onder andere de statuten, de rechtsvorm, de zeggenschapsverhoudingen en de organisatiestructuur. Rechten van de OR: Overleg, initiatiefrecht & informatierecht is een geweldig boek. We raden u aan het boek van Rechten van de OR: Overleg, initiatiefrecht & informatierecht PDF te downloaden op onze website bank72.nl Er zijn ook andere boeken van de auteur Rechten van de OR: Overleg, initiatiefrecht & informatierecht Als (nieuw) OR-lid is het belangrijk om goed te weten wat de rechten en plichten van de ondernemingsraad zijn. Gelukkig heeft de ondernemingsraad veel rechten en maar een paar plichten. In dit overzicht zetten wij de belangrijkste rechten en plichten voor OR-leden en daarmee verplichtingen voor de bestuurder/werkgever op een rijtje. De rechten van de […] Het recht van overleg van de ondernemingsraad is van cruciaal belang voor een goede uitoefening van de medezeggenschap in organisaties. En dan gaat het niet alleen over het belangrijke tweejaarlijkse algemene gang van zaken overleg met de bestuurder.Constructief overleg en zorgvuldige communicatie met bestuurder en met de achterban zorgen voor een efficiënte en effectieve besluitvorming. Als de bestuurder wel serieus omgaat met het voorstel van de OR, maar het niet overneemt, hebt u geen mogelijkheid om in beroep te gaan bij de rechter. Aanpak. Als u wilt dat de bestuurder uw initiatief overneemt dan is het handig om goed aan te sluiten op de ideeën en prioriteiten van het management. De ondernemer is verplicht de leden van de ondernemingsraad en de leden van de commissies van die raad, gedurende een door de ondernemer en de ondernemingsraad gezamenlijk vast te stellen aantal uren per jaar, in werktijd en met behoud van loon dan wel bezoldiging de gelegenheid te bieden voor onderling beraad en overleg met andere personen over aangelegenheden waarbij zij in de uitoefening ... Aan de hand van de volgende punten kunnen de bestuurder en de ondernemingsraad bepalen of een besluit belangrijk genoeg is om adviesrecht (tools) zoals vastgelegd in artik...