Bibliotheek PDF EPUB

Barbarismen - Jan Kuijper

Barbarismen U kunt het boek na gratis registratie downloaden in pdf epub formaat

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: none
DIMENSIE: 10,19
ISBN: 9789021472447
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Jan Kuijper

Omschrijving:

none

...on­vertaald, soms vertaald in onze taal ... barbarisme - ANW (Algemeen Nederlands Woordenboek) ... . germanisme, gallicisme, anglicisme. Deze inhoud is intellectueel eigendom van ExtraNederlands. Gebruik door derden is alleen toegestaan ter ondersteuning van (de lessen in) het vak Nederlands in het basis- en voortgezet onderwijs. bar·ba·r i s·me (het; o; meervoud: barbarismen) 1 woord of gezegde, in strijd met het taaleigen, naar een uitheems voorbeeld gevormd: germanismen, anglicismen, gallicismen enz. zijn barbarismen 2 het barbaars-zijn N ... Barbarismen in de Nederlandse taal, uitleg en voorbeelden ... ... . zijn barbarismen 2 het barbaars-zijn Nederlands: ·(barbarisme) woord of uitdrukking overgenomen uit een andere taal of gevormd naar een andere taal··↑ "barbarisme" in: Sijs, Nicoline van der, Chronologisch woordenboek. De ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, 2e druk, Amsterdam / Antwerpen: Veen, 2002; op website dbnl.org; ISBN 90 204 2045 3 ↑ barbarisme op website ... Definitie. Matthias de Vries was een van de eersten die probeerde een definitie van germanisme op te stellen. Voor hem is een woord een germanisme (als samengevat door De Vooys): "wanneer een woord, tegen ons taaleigen, naar Duits model gevormd is (bijv. jaarhonderd), wanneer er reeds een homoniem bestaat (bijv. schade = jammer), wanneer onze taal reeds een woord bezit met gelijke betekenis ... Barbarismen ontstaan wanneer men een woord of een uitdrukking uit een andere taal te letterlijk in het Nederlands vertaalt. Barbarismen worden onderverdeeld naar de taal van herkomst: anglicismen , belgicismen , frisismen, gallicismen , germanismen , hollandismen , etc. Naargelang van de taal waaruit barbarismen zijn overgenomen of waarnaar ze zijn gemodelleerd, wordt onder andere gesproken over anglicismen (uit het Engels), gallicismen (uit het Frans) en germanismen (uit het Duits). Classical. The word barbarism (Greek: βαρβαρισμος) was originally used by the Greeks for foreign terms used in their language. ("Barbarism" is related to the word "barbarian"; the ideophone "bar-bar-bar" was the ancient Greek equivalent of modern English "blah-blah-blah", meant to sound like gibberish—hence the negative connotation of both barbarian and barbarism). Een barbarisme is een woord dat, of een zinswending of conventie die: Barbarismen worden op het tweede criterium formeel onderscheiden van ontleningen (leenwoorden, leenuitdrukkingen enz.), die ondan [..] o. (-n), een woord of eene uitdrukking, gevormd in strijd met den aard der Ned. taal. Al naardat de barbarismen navolgingen zijn van Hoogduitsche, Fransche, Engelsche, Latijnsche enz. woorden of uitdrukkingen, heeten ze germanismen, gallicismen, anglicismen, latinismen enz. Barbarismen of leenvertalingen zijn woorden en uitdrukkingen uit vreemde talen die letterlijk in het Nederlands zijn vertaald. In het dagelijks Nederlands is vooral de invloed van het Engels (in de vorm van anglicismen), Duits (germanismen) en Frans (gallicismen) terug te vinden. Ook zeer ingeburgerde barbarismen blijven barbarismen. Zeker Engelse leenwoorden worden vaak gebruikt hoewel er een zeer goed Nederlands woord bestaat (bijvoorbeeld kids in plaats van kinderen, of human resource manager in plaats van personeelschef). Zeer veel hiervan is op het conto te schrijven van de media of van internationale bedrijven. Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 11 feb 2016 om 13:09. De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen.Er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. barbarism (countable and uncountable, plural barbarisms) A barbaric act. These barbarisms can not be allowed to continue; they must be crushed or civilization will collapse. The condition of existing barbarically. Barbarismen. Leenwoorden zijn volkomen geaccepteerd in onze taal. Maar we gebruiken ook woorden en zinsneden uit andere talen die niet worden geaccepteerd. Ze zijn afgekeurd omdat ze letterlijk zijn vertaald, en niet passen in onze taal en de bijbehorende regels. Voorbeelden daarvan zijn anglicismen en germanismen. Waarschijnlijk wel, maar dat ontslaat de schrijver, en in dit geval de vertal...