Bibliotheek PDF EPUB

De doop - J.L. Klink

Genieten De doop J.L. Klink epub boeken gratis lezen

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: none
DIMENSIE: 5,56
ISBN: 9789026600890
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: J.L. Klink

Omschrijving:

De doop neemt in christelijke kerken een zeer centrale plaats in; maar ouders stellen wel vragen. Vanuit haar pastorale ervaring en vanuit haar werk aan een heroriëntatie op de problemen van de godsdienstige opvoeding heeft Ds. Klink dit boekje geschreven, dat zoals de ondertitel terecht aangeeft, een gesprek wil aangaan met doopouders.

... kan je redden als je de noodzakelijke stappen hebt gedaan om te laten zien dat je in Jezus gelooft en ervan overtuigd bent dat hij voor ons is gestorven, tot leven in de hemel werd opgewekt en nu 'aan Gods rechterhand' zit ... Dopen baby; Waarom je kind laten dopen? Wat is de ... ... . 7 Ten tweede krijg je door de doop 'een goed geweten'. De kracht die we hebben ontvangen door de doop met de Geest, die ons zo gelukkig heeft gemaakt, moet gebruikt worden om het goede te doen, zodat we Gods medewerkers worden hier op aarde. Jezus wilde ons met zowel de Heilige Geest als met vuur dopen. Doop ze in de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige geest, en leer ze om zich te houden aan alles wat ik jullie heb opgedragen' (Matth. 28:19, 20 ... Moderamen over de doop in corona-tijd | Protestantse Kerk ... ... . Jezus wilde ons met zowel de Heilige Geest als met vuur dopen. Doop ze in de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige geest, en leer ze om zich te houden aan alles wat ik jullie heb opgedragen' (Matth. 28:19, 20; 1 Kor. 15:6). Het lijkt erop dat er honderden volgelingen van Jezus bij waren toen hij de opdracht gaf discipelen te maken. De doop maakt mij tot een discipel van Christus; iemand, die Zijn kant kiest. De Heer Jezus kwam op aarde, werd verworpen, gekruisigd en begraven. Dat is het beeld wat de wereld van Hem heeft. Als ik een christen wil zijn, ligt dat anders. Ik weet ... Dopen is een belangrijk deel van onze bekering tot God. Wat zegt de Bijbel over dopen en de volwassendoop? Hier vind je een overzicht van bijbelteksten die laten zien wat de betekenis is van dopen in het christelijk geloof. Dopen door onderdompeling in water is veel meer dan een symbolische handeling. De Bijbel noemt de doop als eerste in de geschiedenissen over Johannes de Doper. Dit was in de tijd van het oude verbond, toen de doop te maken had met vergeving van zonden. "Ik doop u met water tot bekering, maar Hij, die na mij komt, is sterker dan ik; … die zal u dopen met de heilige Geest en met vuur." Matteüs 3:11. Antwoord: De doop in de Heilige Geest kan gedefinieerd worden als de handeling waarmee de Geest van God de gelovige op het moment van zijn verlossing verenigt met Christus en met andere gelovigen in het Lichaam van Christus. 1 Korintiërs 12:12-13en Romeinen 6:1-4 zijn de centrale passages van de Bijbel waarin we deze leer kunnen aantreffen. 1 Korintiërs 12:12-13 zegt: "Een lichaam is een ... De brieven aan de Tessalonicenzen schreef hij eerst, maar spreken over de toekomstige heerlijkheid. Daarin heeft de doop in water geen enkele plaats. Alles is dan in de geest, geestelijk. Daarom wordt in deze brieven niets gezegd over de doop in water. In Galaten 3:25-28. Jezus liet Zich dopen in water en ontving vervolgens de doop met de Heilige Geest van Zijn Vader. Maar dat waren niet de enige dopen, die Hij onderging. Jezus werd namelijk ook gedoopt in het lijden en uiteindelijk de dood (Mar 10:38-39, Lu 12:50). Deze doop ontving Hij door de Vader en onderging Hij voor alle zondaren. Dat belooft de HEERE bij de bediening van de Heilige Doop! Ik zal Mijn koninkrijk doen komen. Er zullen mensen bekeerd worden, toen en nu! Denk bijvoorbeeld ook aan Psalm 105: "God zal Zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig Zijn verbond gedenken." Dat is de grond om te dopen en een andere grond is er niet! Waterdoop -Is de doop symbolisch? Wat is de Symboliek er van? Volgens de Bijbel verklaart de symboliek van de doop dat drie dingen gebeuren voor gelovigen die gedoopt zijn: (1) hun oude zelf sterft met Christus; (2) ze herrijzen met Christus om een nieuw wezen te worden; en (3) ze worden in hun nieuwe leven in een levende gemeenschap opgenomen die uitkijkt naar de terugkeer van de Heer ... De doop bij Jehova Getuigen. 6. De doopvragen (vroeger waren dat er 80, ik weet niet of dat nog zo is) behandeld hebben met ouderling(en) en daarop de juiste antwoorden geven. Nieuwe Jehova Getuigen moeten dus alreeds als een JG functioneren om in aanmerking te komen voor de doop. Zo snel als bij de doop van de kamerling gaat het dus zeker niet. De doop werkt door, via het geloof. De doop is ook bedoeld om geloof wakker te roepen en te versterken. De doop is dus wel belangrijk, maar het gaat niet om de handeling van de doop. Het gaat om de Heer van de doop en om het geloof in Hem. (Bron: Doop, doopgedachtenis en doopvernieuwing - generale synode 2008) Er zijn diverse brochures over ......