Bibliotheek PDF EPUB

Tegenwoordige bediening v Jezus Christus - Hagin, K.

Tegenwoordige bediening v Jezus Christus U kunt het boek na gratis registratie downloaden in pdf epub formaat

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: 1991-01-01
DIMENSIE: 10,35
ISBN: 9789064421082
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Hagin, K.

Omschrijving:

none

...e en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring van het geheimenis, eeuwenlang verzwegen, maar thans geopenbaard ... Alles over Jezus Christus Sitemap - AllAboutJesusChrist.org ... ." (Rom. 16:25 en 26) Meer informatie over: De bediening van Jezus Christus (3) - Inleiding Na de beschreven gebeurtenissen in Kapernaüm en Nazareth (Stb.74) gaat Jezus voor de derde keer een rondreis maken door Galilea. Hij verkondigt het Een voorbeeld van een nieuw doeleinde is Paulus' gebedsonderwerp voor de Efeziërs, namelijk dat zij wijsheid en openbaring zouden vinden in hun kennis van Christus (Ef. 1:17-18, 3:18-19). Het verkrijgen van kennis van Christus speelt een belangrijke rol het bereiken van de volheid van Ch ... De tegenwoordige bediening van Jezus Christus - Kenneth E ... ... . 1:17-18, 3:18-19). Het verkrijgen van kennis van Christus speelt een belangrijke rol het bereiken van de volheid van Christus (Ef. 4:13). DE AARDSE BEDIENING VAN JEZUS. DE BEDIENING van Jezus Christus heeft het leven van mensen in alle delen van de aarde diepgaand beïnvloed. Jezus liet zich niet van zijn doel afbrengen. Hij zei: „Ik moet . . . het goede nieuws van het koninkrijk Gods bekendmaken, want hiertoe werd ik uitgezonden." — Lu 4:43. De kruisiging - Jezus leed voor jou en mij De verslagen over de kruisiging van Jezus Christus zijn volledig in overeenstemming met de gebruiken en gewoonten van de Romeinen in die periode. Het bewijs voor de afschuwelijke en pijnlijke dood van Christus wordt door de tegenwoordige geleerden niet in twijfel getrokken. De zending en de bediening van Jezus Christus. Russell M. Nelson. Paasweek. Begrip van de doop. Marissa Widdison. Aangetrokken door de tempel. Jairo Mazzagardi. Onder heiligen der laatste dagen. Er was iets mis met mijn vliegtuig. Craig W. Vreugde in het leven. Karen Rockwood. De telefoon ging uit. Jezus getuigde Zelf van het bestaan van Satan. Tijdens Zijn bediening kwam Hij persoonlijk oog in oog te staan met de verleidingen van de duivel (Matteüs 4:1-11), dreef Hij demonen uit die mensen hadden bezeten (Lucas 8:27-33), en versloeg hij deze kwaadaardige engel en zijn legioen demonen aan het kruis. Zo wordt het Lichaam van Christus opgebouwd". In de eerste eeuw van de Kerk bestond het apostelambt, en er was de geestelijke gave van het apostelschap. Het ambt of de functie van apostel werd bekleed door de twaalf discipelen van Jezus plus Mattias, die Judas verving, en Paulus. De apostelen waren specifiek door Christus uitverkoren (Marcus 3 ... Het lijden van Jozef, die verworpen werd door zijn broeders, is een typische voorstelling van het lijden van Christus. Ook het lijden van David, uitgedrukt bijvoorbeeld in Ps. 22 en 38, is een typische voorstelling van het lijden van Christus. Jozef en David gingen, evenals de Heer Jezus, van lijden tot heerlijkheid. Andere archeologische locaties die verband houden met de bediening van Christus zijn onder meer Kursi (het wonder van de zwijnen), Tabgha (broden en vissen), de "Berg van de Zaligsprekingen" (de Bergrede), Caesarea Filippi (de belijdenis van Petrus) en de put van Jakob waar Jezus met de Samaritaanse vrouw sprak. De tegenwoordige traditie dat Jezus Barabbas een misdadiger was, is volgens deze theorie het resultaat van een poging van de vroege christenen in Rome om de zoon van Christus uit de Bijbel te verwijderen door op sommige plaatsen de Bijbelse geschriften te veranderen en een nieuwe interpretatie te geven van de gebeurtenissen die in de Bijbel beschreven worden. Toen Jezus dertig jaar werd, begon hij zijn bediening „om getuigenis af te leggen van de waarheid" (Johannes 18:37; Lukas 3:21-23). De vier mensen die de historische verslagen van Jezus' leven hebben opgetekend, concentreerden zich op zijn openbare bediening, de laatste drie en een half jaar van zijn verblijf op aarde. 18 En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. 19 God was het namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende, en aan hen hun overtredingen niet toerekende; en Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Het tegenwoordige werk van Christus Met het leven van de Heere Jezus tijdens Zijn wandeling op aarde, inclusief alle wonderen die Hij toen verrichtte, zijn veel gelovigen redelijk bekend. En uiter - aard...