Bibliotheek PDF EPUB

Ethica: In Meetkundigen Trant Uiteengezet, Vertaald, Ingeleid en Toegelicht Door Jhr. Dr. Nico Van Suchtelen - Benedictus de Spinoza

Het beste Ethica: In Meetkundigen Trant Uiteengezet, Vertaald, Ingeleid en Toegelicht Door Jhr. Dr. Nico Van Suchtelen Het PDF bestand is hier te vinden

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: maart 2015
DIMENSIE: 6,20
ISBN: 9781465520463
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Benedictus de Spinoza

Omschrijving:

VOORWOORD [Voetnoot 1: De vertaling dier inleidende beschouwing doe ik aan de Ethica voorafgaan.] Ofschoon Spinoza's leven niet zoo eenzaam en teruggetrokken was als men vroeger meende--hij onderhield omgang, soms zeer drukken omgang, met tal van personen, waaronder verscheidene geleerde en aanzienlijke lieden, die het gezelschap van den diepzinnigen, maar bescheiden en beminnelijken denker gaarne zochten--bleef hij toch zeldzaam onafhankelijk van menschen en omstandigheden. Al was zijn leer volstrekt niet asketisch, in de praktijk stelde hij zich met uiterst weinig tevreden. Zijn karig levensonderhoud verdiende hij met het slijpen van brilleglazen en lenzen, in welk ambacht hij, naar het oordeel van mannen als Christiaan Huygens, een groote bedrevenheid bezat. Een jaargeld, hem door een bewonderaar aangeboden, weigerde hij en eerst toen het hem als legaat werd vermaakt, aanvaardde hij er een klein gedeelte van. Ook een Fransch jaargeld wilde hij niet aannemen. Het professoraat te Heidelberg, hem in 1673 door den keurvorst Karl Ludwig van de Palts aangeboden, sloeg hij af. Alle hebzucht, ijdelheid en eerzucht waren hem vreemd. Maar ook alle valsche bescheidenheid. Als hij zijn vrienden verzocht toch vooral zijn leer niet aan de groote klok te hangen en er in 1675, na een verwoede agitatie der geestelijkheid en der Cartesianen, van afzag de Ethica nog tijdens zijn leven te publiceeren, zoo was het geen bescheidenheid en nog minder vrees die hem daartoe bewogen. Door de publicatie in 1670 van zijn ''Tractatus theologico-politicus'' (Godgeleerd-staatkundig vertoog), een werk waarvan ieder wist, hoewel het anoniem verscheen, dat híj de schrijver was en welks onvervaarde bijbelkritiek heel de godgeleerde wereld deed ontstellen en tegen hem in het harnas joeg, had hij getoond waar het noodig was de benepen laatdunkendheid der theologanten van dien tijd te durven tarten en met fijnste ironie te kunnen hoonen. Maar liever dan strijd wilde hij rust. Hij was een dier zeer schaarschen onder de groote geesten, die in kalme zelfbewustheid, in het stil-trotsche besef van te arbeiden voor de eeuwigheid, terwille van zijn werkkracht afstand kon doen van elk door nuttelooze ijdelheid ingeblazen getwist. Zijn hoog-voorname gezindheid schuwde al het heftige, opzichtige en buitensporige. En zoo ging zijn leven, na dien eersten stormachtigen tijd zijner uitbanning (die intusschen zijn eigen gemoedsrust minder verstoorde dan die zijner vijanden) effen en kalm voorbij in rustigen arbeid. En even rustig, onverward en onvervaard wachtte hij den dood, waarmede de tering hem jarenlang bedreigde. Dadelijk na zijn dood had zijn huisheer, volgens Spinoza's eigen opdracht, den lessenaar die het handschrift der Ethica en der overige onuitgegeven werken bevatte, aan de vrienden in Amsterdam gezonden en reeds in het einde van hetzelfde jaar verschenen zij in het licht.2 [Voetnoot 2: De uitvoerigste levensbeschrijving van Spinoza is te vinden in het voortreffelijke werk van K.O. Meinsma: Spinoza en zijn Kring

...te downloaden op onze website mmark.nl Er zijn ook andere boeken van de auteur Ethica: In Meetkundigen Trant Uiteengezet ... Full text of "Ethica: In meetkundigen trant uiteengezet ... ... ... Get this from a library! Ethica In meetkundigen trant uiteengezet, vertaald, ingeleid en toegelicht door Jhr. Dr. Nico van Suchtelen. [Benedictus de Spinoza] Auf der WWW.FAULLOCH.DE-Website können Sie das Ethica In meetkundigen trant uiteengezet, vertaald, ingeleid en toegelicht door Jhr. Dr. Nico van Suchtelen-Buch herunterladen. Dies ist ein großartiges Buch des Autors none. Wenn Sie Ethica In meetkundi ... Ethica - In meetkundigen trant uiteengezet, vertaald ... ... . Dr. Nico van Suchtelen-Buch herunterladen. Dies ist ein großartiges Buch des Autors none. Wenn Sie Ethica In meetkundigen trant uiteengezet, vertaald, ingeleid en toegelicht door Jhr. Dr. Nico van Suchtelen im PDF-Format suchen, werden Sie bei uns fündig! Free 2-day shipping. Buy Ethica: In Meetkundigen Trant Uiteengezet, Vertaald, Ingeleid en Toegelicht Door Jhr. Dr. Nico Van Suchtelen - eBook at Walmart.com Ethica, Ordine Geometrico Demonstrata (Ethiek volgens een geometrische methode uiteengezet) is een filosofisch boek van Baruch Spinoza dat algemeen als zijn magnum opus wordt beschouwd. Het werd geschreven in het Latijn en in 1678 postuum gepubliceerd. Ethica In meetkundigen trant uiteengezet, vertaald, ingeleid en toegelicht door Jhr. Dr. Nico van Suchtelen Ethica more geometrico demonstrata Vertaling: Benedictus de Spinoza Ethica In meetkundigen trant uiteengezet, vertaald, ingeleid en toegelicht Dit werk is te vinden als e-boek op volgende locaties: [Project Gutenberg] in HTML Formaat: [Ethica van Spinoza] - Vertaald door Jhr. Dr. Nico van Suchtelen Ethica: In meetkundigen trant uiteengezet, vertaald, ingeleid en toegelicht: door Jhr. Dr. Nico van Suchtelen (in Dutch) by Benedictus de Spinoza edited by Nico van Suchtelen. Project Gutenberg Release #15497 Select author names above for additional information and titles Ethica / In meetkundigen trant uiteengezet, vertaald, ingeleid en toegelicht / door Jhr. Dr. Nico van Suchtelen (Dutch Edition) - Kindle edition by Benedictus de Spinoza. Download it once and read it on your Kindle device, PC, phones or tablets. Use features like bookmarks, note taking and highlighting while reading Ethica / In meetkundigen trant uiteengezet, vertaald, ingeleid en toegelicht ... Home; This edition; 2005-2020, English, Book, Illustrated edition: Ethica In meetkundigen trant uiteengezet, vertaald, ingeleid en toegelicht door Jhr. Dr. Nico van ... Buy Ethica In meetkundigen trant uiteengezet, vertaald, ingeleid en toegelicht door Jhr. Dr. Nico van Suchtelen (Dutch Edition): Read Kindle Store Reviews - Amazon.com Het wordt voorafgegaan door een interview met de dochter van Felix von Papen, mevrouw Van Asch van Wijck-von Papen, door mr. G.J.M. Corstens, oud-president van de Hoge Raad. Felix von Papen werd in 1933 al gearresteerd door de nazi's en vastgezet in onder meer het concentratiekamp Oranienburg. Ethica / In meetkundigen trant uiteengezet, vertaald, ingeleid en toegelicht / door Jhr. Dr. Nico van Suchtelen (Dutch Edition) eBook: Benedictus de Spinoza: Amazon.ca: Kindle Store Ethica / In meetkundigen trant uiteengezet, vertaald, ingeleid en toegelicht / door Jhr. Dr. Nico van Suchtelen (Dutch Edition) eBook: Benedictus de Spinoza: Amazon.co.uk: Kindle Store Ethica In meetkundigen trant uiteengezet, vertaald, ingeleid en toegelicht door Jhr. Dr. Nico van Suchtelen (Dutch Edition) eBook: Benedictus de, 1632-1677 Spinoza: Amazon.ca: Kindle Store In meetkundigen trant uiteengezet, vertaald, ingeleid en toegelicht door Jhr. Dr. Nico van Suchtelen by Benedictus de Spinoza. ebook. Sign up to save your library. With an OverDrive account, you can save your favorite libraries for at-a-glance information about availability. Ethica. auteur: Baruch de Spinoza. editeur: Nico van Suchtelen. bron: Ben...