Bibliotheek PDF EPUB

Zeemans-Woordeboek - Jacob van Lennep

Jacob van Lennep Een boek dat u bij ons kunt lezen en downloaden

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: december 2017
DIMENSIE: 7,73
ISBN: 1230002049793
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Jacob van Lennep

Omschrijving:

Onderscheidene redenen dringen my, u dezen arbeid op te dragen. Gy zijt de eerste geweest, aan wien ik mijn voornemen om dien tot stand te brengen, heb medegedeeld: de eerste, die my, met uwen raad, met uwe ondervinding, met uwe voorlichting, hebt bygestaan: gy hebt my de werken aan de hand gedaan, meest geschikt om er gepaste bouwstoffen uit te ontleenen.Ik weet, dat u dit werkjen niet onwelkom wezen zal: in de eerste plaats, om dat het u de loopbaan zal herinneren, waarin gy de lentedagen uws levens hebt doorgebracht, en een vak aan 't welk u gewis, ook al mocht gy 't verlaten hebben, nog de oude genegenheid boeit; en ten anderen, om dat het komt van hem, wien gy steeds warme vriendschap bleeft toedragen, en die van zijnen kant het steeds tot een geluk rekende, zich te mogen noemen

...eurtman op Zwol is afgevaren | 2 het schip waarmee een beurtschipper vaart, beurtschip | de beurtman ligt aan den steiger | Zeemans-woordenboek Jacob van Lennep bron ... Zeemans woordenboek Jaaghout - Koopvaarder | Vakantieland ... ... . Gebroeders Binger, Amsterdam 1856 Zie voor verantwoording: dbnl Verantwoording van de digitale uitgave Full title: "Zeemans-Woordeboek, behelzende een verklaring der woorden, by de scheepvaart en den handel in gebruik en een opgave der algemeene wetsbepalingen, daartoe betrekkelijk, en der spreekwijzen, daaraan ontleend. Een en ander voorzien met taalkundige opmerkingen en aanhalingen uit onderscheidene schrijvers." Translation and explanation of the most diverse sailors/sea shippi ... Een bezem in de mast voeren | Genootschap Onze Taal ... . Een en ander voorzien met taalkundige opmerkingen en aanhalingen uit onderscheidene schrijvers." Translation and explanation of the most diverse sailors/sea shipping ... Zeemans-woordeboek 1856 | scheepsknecht | booi is kapitein = de knecht is de baas | vergelijk boy + bode | Westfries | jongen | Brabants 1870 + Limburgs 1870 | dienstbode | meervoud: boois | in dat pachthof twisten de boois gedurig, sints de dood van den meester | Zeemans-woordeboek: Behelzende een verklaring der woorden, by de scheepvaart ... De Jacob van Lennep Wat is de betekenis van Wacht (zeemans-)? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 1 betekenis van het woord Wacht (zeemans-). Door experts geschreven. Full text of "Zeemans-woordeboek, behelzende een verklaring der woorden, by de scheepvaart en den handel in ..." See other formats ... Zeemans-Woordeboek: Uitgever: 1856 Amsterdam, Gebroeders Binger, eerste editie, hardcover 283 blz.. Boek in goede staat. Zeldzaam! Bijzonderheden: Een verklaring der woorden by de scheepvaart en den handel in gebruik en een opgave der algemeene wetsbepalingen daartoe betrekkelijk en der spreekwijzen daaraan ontleend etc. woordeboek - Zelfstandignaamwoord 1. verouderde spelling van woordenboek ♢ Ik schrijf woordeboek, geen woordenboek, om redenen die ik elders heb ontwikkeld. 't Is geen "boek van woorden", maar een "boek met woorden" of "tot verklaring van woorden dienende".Jacob van Lennep. 1856 blz VIII van de voorrede van het Zeemans woordeboekUitgegeven door Gebroeders Binger, Amsterdam