Bibliotheek PDF EPUB

Preken over Efeziërs (I) - Wat Zegt God Tegen Ons Door De Brief Aan de Efeziërs - Paul C. Jong

Het beste Preken over Efeziërs (I) - Wat Zegt God Tegen Ons Door De Brief Aan de Efeziërs Het PDF bestand is hier te vinden

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: februari 2018
DIMENSIE: 9,77
ISBN: 1230002156798
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Paul C. Jong

Omschrijving:

Weet U Hoe Gods Kerk Is?Door te geloven in het evangelie van het water en de Geest, moet u uw geestelijke ogen altijd open hebben. Als u de vergeving van zonden hebt ontvangen door oprecht in het evangelie van het water en de Geest te geloven, dan zult u in staat zijn Gods Kerk correct te herkennen; anders, zou u niet in staat zijn te onderscheiden wat de valse kerken zijn.Vandaag, heeft God Zijn Kerk op het geloof van de gelovigen in het evangelie van het water en de Geest gesticht. Gods Kerk is de samenkomst van diegenen die gered zijn geworden door te geloven in het evangelie van het water en de Geest. Daarom, als u harten nu geloven in het evangelie van het water en de Geest, dan kunt u het ware leven van geloof leiden. Een dergelijk leven van geloof is alleen mogelijk in Gods Kerk. Bovendien, alleen dit geloof kwalificeert ons voor eeuwig in het Koninkrijk van de Heer. Door dit geloof, moeten we de liefde van zaligmaking en al de geestelijke zegeningen van de Hemel van God de Vader, Jezus Christus, en de Heilige Geest ontvangen.Ik geef heel mijn dankbaarheid aan God.

...rieven aan de Galaten, de Efeziërs, de Filippenzen en de Kolossenzen ... Preken over Efeziërs (I)--Wat Zegt God Tegen Ons Door De ... ... . ALS de apostel Paulus hoort dat enkele christenen zich door judaïsten van de zuivere aanbidding laten afbrengen, schrijft hij een krachtige brief „aan de gemeenten van Galatië" ().De brief is rond 50-52 G.T. geschreven en bevat rechtstreekse raad en krachtige vermaningen. Read "Preken over Genesis (III) Nu Geen Chaos, Leegte Of Duisternis Meer ( I )" by Paul C. Jong available from Rakuten Kobo. In het Boek van Genesis, bevindt ... Preken over Efeziërs (I) - Wat Zegt God Tegen Ons Door De ... ... . Jong available from Rakuten Kobo. In het Boek van Genesis, bevindt zich het doel waarom God ons schiep. Als architecten een gebouw ontwerpen of artiesten ... De preek over Efeziërs 4:1-16 op zondag, 24 maart 2019 ... dat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de ? ... Die geloven alles wat je zegt. Hoe ouder en wijzer je wordt, hoe beter je kunt staan voor je eigen mening. Paulus zegt: groei eens op als christen. Daardoor sta je sterker. Als we in de kerk tegen elkaar zeggen 'Ga in je kracht staan!' dan bedoelen we daar de kracht van Christus mee die door de Geest de onze is als we in hem ge-loven. Zelf zijn we zwak; ook onze aardse (mentale, fysieke, spirituele) kracht is onvoldoende. Het is de kracht waarmee God doden tot leven wekt (vgl. Ef. 1:19-21; 3:16-18). Het gaat Preek. De brief aan de Efeziërs bestaat uit twee delen. Eerst schildert Paulus de rijkdom van de gelovigen. Wat een voorecht dat je bij de gemeente van Jezus mag horen. Allerlei beloften en rijkdom wordt uitgestald. Dan in deel 2 van de brief trekt Paulus de consequenties. Nu je dan ook zo rijk bent - leef dan ook als een rijke. Geloof het. Of je nou al een tijdje niet naar de kerk bent geweest of die ene mooie preek nog een keer weer terugluisteren: gelukkig is daar de technologie! Via je smartphone of laptop kun je heel mooie preken terugluisteren of terugkijken, op een moment dat het uitkomt voor jou. EVA zet een paar preken die je sowieso moet luisteren op een rij. De derde waarde van Christus hemelvaart is dat Hij ons zijn Geest als tegenpand zendt; door zijn kracht zoeken wij wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God, en niet wat op aarde is. Zoals de Here Jezus zijn discipelen, in Johannes 14 en op andere plaatsen, vele malen heeft beloofd, stuurde Hij zijn Heilige Geest. Als er geen barmhartigheid was, dan was er geen welbehagen. Dan was er voor niemand plaats in de hemelse gewesten. Maar God zet, in Zijn barmhartigheid, zondaren in de hemelse gewesten. Daarom zegt Paulus: Hij heeft ons gezet in de hemel. God zet dus mensen in de hemel. Wij kunnen geen mensen in de hemel zetten. Dat is iets wat God doet. PREEK OVER EFEZIËRS 2,1-10 ds. R.T. te Velde Pijnacker-Nootdorp, 20 april 2014 Liturgie ... Dit gaat over ons. Eerst zegt Paulus het tegen de gelovigen van Efeze: u was door door ... die door God nieuw geschapen zijn, en de goede daden die we mogen doen en die God al 9 Want Hij heeft ons laten weten wat zijn goddelijke plan met Christus was. 10 Dat plan was om, vóór het eind van de tijd gekomen is, Jezus tot het Hoofd te maken van alles wat in de hemel en op de aarde is. 11 En God doet altijd wat Hij van plan is. En samen met Jezus Christus hebben wij ook de erfenis gekregen die God ons altijd al heeft ... En de brief aan de Efeziërs laat ons zien wat Hemelvaart betekent voor het feit dat hij koning is. ... Paulus zegt tegen de Efeziërs: ... ook naar Dotan. De stad is omsingeld en lijkt vernietigd te gaan worden door de Syriërs. Elisa gaat bidden en God zendt vurige wagens en op wonderlijke wijze wordt Elisa gered. o.a. is dit Kanaal bedoeld voor mensen die zich verbonden weten met de hervormd gereformeerde prediking van het Woord van God. Die in alle klaarheid en waarh... Ga de weg van de kinderen van het licht. 9 5:9 Gal. 5:22 Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid. 10 Onderzoek wat de wil van de Heer is. 11 Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van de duisternis maar ontmasker die juist, 12 want wat daar in het verborgene gebeurt, is te schandelijk voor woorden. 13 5:13-14 Joh. 3:20-21 Maar alles wat door het licht ontmaskerd ......