Bibliotheek PDF EPUB

Commentaren en Preken over het Boek van de Openbaringen - Paul C. Jong

Je vindt hier Commentaren en Preken over het Boek van de Openbaringen pdf boek

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: februari 2018
DIMENSIE: 3,76
ISBN: 1230002160139
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Paul C. Jong

Omschrijving:

De meeste Christenen van tegenwoordig geloven in de theorie van de opname voor de verdrukking. Omdat zij geloven in deze onjuiste doctrine, welke hen leert dat zij zouden worden opgenomen voor de komst van de zevenjarige Grote Verdrukking, leven zij luie religieuze levens doorweekt van zelfgenoegzaamheid.Maar de opname van de heiligen zal slechts plaatsvinden nadat de zeven bazuinen hebben geklonken totdat de zesde plaag helemaal is uitgegoten, dat will zeggen, de opname zal plaatsvinden nadat de Antichrist temidden wereldomvattende chaos opkomt en de wedergeboren heiligen gemarteld zijn en als de zevende bazuin heeft geklonken. Op dat moment zal Jezus uit de hemel neerdalen en de herrijzenis en opname van de wedergeboren heiligen zal plaatsvinden (1 Thessalonieken 4:16-17).Op die dag zal iedereen in deze wereld op een kruispunt van zijn/haar eeuwige bestemming staan. De rechtschapenen die wedergeboren zijn door in het ''evangelie van het water en de Geest'' te geloven, zullen herrezen en opgenomen worden en dus heersers van het Duizendjarige Rijk en van het eeuwige Koninkrijk van de Hemel worden, maar de zondaars die niet in staat waren aan deze eerste herrijzenis deel te nemen zullen de grote straf ontvangen van de zeven fiolen die door God uitgegoten worden en ze zullen in het eeuwige vuur van de hel gegooid worden.Daarom moet u nu alle onjuiste doctrines van religie en de lusten en verwarrende waarden van deze wereld verwerpen en het ware Woord van God accepteren. Ik hoop en bid dat u door het lezen van mijn reeks over het evangelie van het water en de Geest, allen de zegen zult ontvangen dat al uw zonden weggewassen worden en dat u de tweede komst van onze Heer zonder angst kunt ontvangen.

...hoe God daarmee tot Zijn doel komt. In al Gods handelen zie je de Heer Jezus als Middelpunt ... Commentaren en Preken over het Boek van de Openbaringen ... ... . Het gaat om Hem, om Zijn toekomst. Alles wordt beoordeeld en geoordeeld in het licht van de relatie tot Hem. 8 Toen hoorde ik opnieuw die stem uit de hemel. Hij zei tegen me: 'Haal de geopende boekrol die de engel die op de zee en het land staat in zijn hand heeft.' 9 10:9-10 Ezech. 2:8-3:3 Ik ging naar de engel toe en vroeg om het boekje. Hij reikte het mij aan en zei: 'Eet het op. Het zal branden in je maag, maar in je mond z ... Boek Openbaring met 'vers voor vers' UITLEG | "De ... ... . Hij reikte het mij aan en zei: 'Eet het op. Het zal branden in je maag, maar in je mond zo zoet zijn als honing.' 10 Ik pakte het boekje aan en at het op ... getuigenis van de kerk, betreffende de apostolische oorsprong van het boek Openbaring, gaat terug tot de dagen van Justinus de Martelaar (100-165n.Chr.). Maar Dionysius van Alexandrië schreef in het jaar 260n.Chr. een boek waarin hij met linguïstische, stilistische en inhoudelijke argumenten liet Maar de waarheid is dat toen in de 4e eeuw het christendom staatsgodsdienst werd met name Augustinus , misleid door de politieke overwinning van het christendom , aan de kerk en de hemelvaart verbonden heeft wat de Schrift duidelijk aan Israël en de wederkomst van de Messias verbindt zie o.a. Dan 7:13,14 en Zach. 14.Dit vooruitgrijpen van de kerk op de herstelde theocratie in het messiaanse ... Commentaren en Preken over het Boek van de Openbaringen - Is het Tijdperk van de Antichrist, het Martelaarschap, de Opname en het Duizendjarige Koninkrijk op Komst? (II) (Dutch Edition) eBook: Paul C. Jong: Amazon.co.uk: Kindle Store 6 En ik zag, en ziet, in het midden van den troon, en van de vier dieren, en in het midden van de ouderlingen, een Lam, staande als geslacht, hebbende zeven hoornen, en zeven ogen; dewelke zijn de zeven geesten Gods, die uitgezonden zijn in alle landen.. 7 En Het kwam, en heeft het boek genomen uit de rechter hand Desgenen, Die op den troon zat.. 8 En als Het dat boek genomen had, vielen de ... Het Boek Openbaring Algehele inleiding Het Boek Openbaring wordt over het algemeen beschouwd als het moeilijkste Boek in de Bijbel. Maar als men de juist sle... Het goede nieuws van Openbaring - Preek 1 over Openbaring (1, 7 en 8) ... een door en door politiek Bijbelboek! Want in dit boek gaat het over oorlog en overwinning, over de grote Koning, de Almachtige. In die zin is het beslist geen vrolijk of prettig Bijbelboek. ... Gods plan over het einde van de wereld, de komst van zijn nieuwe wereld. Het Commentaar op de Apocalyps van Johannes werd geschreven door Beatus van Liébana in 776 en waarschijnlijk later nog door hem gereviseerd in 786. Het origineel is verloren gegaan. Dit commentaar is gedurende vele eeuwen gekopieerd in Noord-Spaanse kloosters. Deze middeleeuwse handschriften worden ook kortweg Beatus genoemd en zijn vooral door de bijzondere illustraties van groot ... Preek Openbaring 5:7 (oudejaarsdienst). Het boek van Gods raad, genomen uit rechter hand Desgenen, Die op de troon zat. Luister mp3 of download PDF. En dat we het schitterende evangelie van dit hoofdstuk over de voltooiing van de verlossing niet uit het oog moeten verliezen door discussies over een zogenaamd duizendjarig rijk. Jezus' boodschap in Openbaring 20 is: zie hoe ik in mijn oordeel, op de dag van het oordeel met overmacht een definitief einde maak aan de kwade macht van satan en dood. Begeleidende commentaren bij de studie van het boek Openbaring Bewerking van gegevens uit talloze werken, en uitbreiding door M.V. 2003. Update 27-7-2012 Vóór en tijdens de studie van het boek Openbaring is het noodzakelijk dat u volgende inleidende/begeleidende commentaren bestudeert: Inhoud: De hier gehanteerde afkortingen van Bijbelboeken Een zeer krachtige boodschap van evangelist Henk van Zon over het Bijbelboek Openbaring inclusief uitleg over de opname van de gemeente en de grote verdrukking. Al onze Bijbelstudies zijn gratis ......