Bibliotheek PDF EPUB

Probleemgestuurd leren - J.H.C. Moust

Het beste Probleemgestuurd leren Het PDF bestand is hier te vinden

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: none
DIMENSIE: 3,90
ISBN: 9789001598815
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: J.H.C. Moust

Omschrijving:

Universiteiten en hogescholen bieden in toenemende mate studieprogramma's aan, waarin probleemgestuurd onderwijs als uitgangspunt is gekozen. Jaarlijks maken enkele duizenden studenten voor het eerst kennis met deze onderwijsaanpak. Het werken in kleine groepen aan taken en problemen die door docenten zijn geformuleerd, is kenmerkend voor deze onderwijsbenadering. Die taken zijn de stimulans voor een scala van gezamenlijke en individuele studieactiviteiten. In kleine onderwijsgroepen analyseren studenten problemen, formuleren leerdoelen, en rapporteren wat ze gevonden hebben bij de bestudering van literatuur en andere leermiddelen. Deze onderwijsaanpak doet een groot beroep op het eigen initiatief tot leren. Studenten die voor het eerst kennismaken met deze werkwijze blijken dan ook behoefte te hebben aan practische informatie om te komen tot een succesvolle studie-aanpak. Op basis van ervaringen in een ruim aantal studierichtingen worden in dit boek de belangrijkste studievaardigheden

... duik je onder begeleiding van een tutor in een vraagstuk uit de praktijk ... Leertheorie @ Onderwijs - leren ... . Probleemgestuurd onderwijs is een vorm van leren die ontwikkeld is aan de McMaster Universiteit in Canada, maar inmiddels ook zijn weg naar Nederland gevonden heeft. Bij PGO staat het actief leren en probleemoplossend vermogen centraal, wat op allerlei manieren getraind en geprikkeld wordt. In probleemgestuurd onderwijs leert de student problemen analytisch te benaderen . In probleemgestuurd onderwijs Model Maastricht maakt de student zich de ... Hoe kunnen leraren hun leerlingen goed voorbereiden op de ... ... . In probleemgestuurd onderwijs Model Maastricht maakt de student zich de vaardigheid eigen om problemen, al dan niet uit de toekomstige beroepspraktijk, vanuit een vakoverstijgende visie te benaderen. Probleemgestuurd leren : een wegwijzer voor studenten 7e druk is een boek van Jos Moust uitgegeven bij Noordhoff Uitgevers B.V.. ISBN 9789001877842 Het studieboek Probleemgestuurd leren licht helder en overzichtelijk toe hoe de methode probleemgestuurd leren werkt en leert je welke vaardigheden nodig zijn om in onderwijsgroepen te functioneren. Competentiegericht leren Een schets van ontwikkelingen in het Nederlands hoger onderwijs: competentiegericht leren, probleemgestuurd onderwijs, projectonderwijs, action learning en vraaggestuurd onderwijs. Hersenen en leren @ Hersenen Een informatieve website over de relatie tussen de hersenen en het vermogen om te leren. 2 Probleemgestuurd leren 21 2.1 Inleiding 21 2.2 Het verklaringsprobleem 22 2.3 Werken aan problemen: de zevensprong 23 2.4 Het strategieprobleem 43 2.5 Het dilemmaprobleem 44 2.6 Combinaties van problemen 47 2.7 Opdrachten die een andere 'output' vereisen 49 2.8 Leren en probleemgestuurd leren 50 3 Werken in de onderwijsgroep 53 3.1 ... De traditionele rollen van docenten, waaronder didacticus en pedagoog, volstaan niet meer. Docenten zouden onder andere ook regisseur/ontwerper moeten zijn, model en coach, medespeler en instructeur. Bovendien moeten leraren begeleiders in leren zijn en leerlingen sturen, helpen en ondersteunen bij het zelf ter hand nemen van hun eigen leerproces. Probleemgestuurd leren (Paperback). Universiteiten en hogescholen bieden in toenemende mate studieprogramma's aan, waarin probleemgestuurd onderwijs als... Probleemgestuurd lerenis inzetbaar voor de propedeuse van alle hbo-opleidingen. Er is ook een Engelstalige editie van dit boek: Introduction to Problem-based learning. In deze zevende editie is er meer aandacht voor ...