Bibliotheek PDF EPUB

Redevoering over het openbaar onderwijs in de Nederduitsche welsprekendheid - M. Siegenbeek

M. Siegenbeek boek Redevoering over het openbaar onderwijs in de Nederduitsche welsprekendheid Epub zal voor u beschikbaar zijn wanneer u zich registreert op onze website

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: januari 1997
DIMENSIE: 5,92
ISBN: 9789065505774
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: M. Siegenbeek

Omschrijving:

Het lijkt zo vanzelfsprekend: Nederlands studeren, of liever nog bestuderen, aan een Nederlandse universiteit. Toch is de studie van de Nederlandse taal- en letterkunde pas twee eeuwen oud. Veel vakgenoten koppelen het begin van de neerlandistiek aan de instelling van de Leidse leerstoel in de Nederduitse welsprekendheid, die de doopsgezinde predikant Matthijs Siegenbeek (1774-1854) als eerste bezette. Op 23 september 1797 sprak deze eerste professor eloquentiæ Hollandicæ extraordinarius zijn inaugurele rede uit. In zijn 'Redevoering over het openbaar onderwijs in de Nederduitsche welsprekendheid' gaat Siegenbeek expliciet in op het nut en het doel van het universitaire onderwijs in het Nederlands en legt uit waarom juist aanstaande juristen, theologen en politici zich dienen te bekwamen in de welsprekendheid. Globaal schetst hij hoe het academisch onderwijs in de welsprekendheidsleer eruit zou moeten zien. Met zijn rede wilde hij zijn toeschouwers definitief overtuigen van het bestaansrecht van de nieuwe leerstoel. De instelling van de eerste leerstoel in de Nederduitse welsprekendheid - wij zouden zeggen taalbeheersing - was geen op zichzelf staand verschijnsel, maar maakte deel uit van de politieke en sociaal-culturele ontwikkelingen in de eerste helft van de achttiende eeuw. Een groeiend patriottisme zorgde voor meer belangstelling voor de moedertaal en de vaderlandse letterkunde. De Leidse curatoren zagen in het onderwijs in de moedertaal en de welsprekendheid een middel om de nationale eenheid en zelfstandigheid van het volk te versterken. In dit kleine boekje wordt de inaugurele rede van Matthijs Siegenbeek opnieuw uitgegeven. In de inleiding wordt beknopt ingegaan op de inhoud en de achtergronden van de instelling van de eerste leerstoel in de Nederduitse welsprekendheid.

...u al voorgegaan. Samen zijn ze goed voor een aanbod van 6,7 miljoen titels ... Matthijs Siegenbeek - Wikipedia ... . - Redevoering over het openbaar onderwijs in de Nederduitsche welsprekendheid,1797. - Verhandeling over de Nederduitsche spelling ter bevordering van de eenparigheid in dezelve, 1804. - Letterkunst voor de jeugd, 1805. - Woordenboek voor de Nederduitsche spelling, 1805. - Proeve eener dichterlijke vertaling van de Illis van Homerus, 1807. * Matthijs Siegenbeek, Redevoering over het openbaar onderwijs in de Ned ... Retorica - Wikipedia ... . * Matthijs Siegenbeek, Redevoering over het openbaar onderwijs in de Nederduitsche welsprekendheid * Mieke B. Smits-Veldt, Samuel Coster, ethicus-didacticus * D.J. Struik, Geschiedenis van de wiskunde * Theo Thijssen, Het taaie ongerief * Henry van de Velde, Geschichte meines Lebens * Th.H. van de Velde, Het volkomen huwelijk Hoewel steden vanwege het prestige en de inkomsten graag een universiteit binnen hun muren hadden,... Ga naar zoeken Ga naar hoofdinhoud. ... Redevoering over het openbaar onderwijs in de Nederduitsche welsprekendheid (0) 10,00. N. Bakker; Tot burgerschap en deugd (0) ... Over de serie Utrechtse historische cahiers. Een taal die zich weldra zo emancipeerde dat op 23 september 1797 Matthys Siegenbeek als eerste het ambt van 'buitengewoon Hoogleeraar in de Hollandsche Welsprekend-heid' aanvaardde, 'houdende by die gelegenheid eene plechtige Redevoering over het openbaar onderwys in de Nederduitsche Welspreekendheid', zo berichtte De Leydse Courant daags daarna. Het aantal middelbare scholen in Nederland dat filosofie als schoolvak aanbiedt, is de afgelopen twee decennia sterk gestegen. Het feit dat de uitgeverij Boom in 2007 een voortreffelijke methode publiceerde, 'Het oog van de storm' van Ellen Geerlings, hangt daar wellicht mee samen. Het oog in de storm 1 wegwijs in de filosofie Handboek (Paperback). Bevat de modules Logica & Retorica, Metafysica, Kenleer en Wetenschapsfilosofie en... Buy Redevoering over het openbaar onderwijs in de Nederduitsche welsprekendheid: rede uitgesproken op 23 september 1997 bij de aanvaarding van het ambt ... in de Nederduitsche welsprekendheid 01 by M. Siegenbeek (ISBN: 9789065505774) from Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible orders. extraordinarius" met een redevoering Over het openbaar onderwijs in de Nederduitsche welsprekendheid . 1 Bijna dertig jaar later, op twee juli 1827, herdacht Siegenbeek tijdens de Redevoering over de Christelijke liefde, als het beginsel, dat onderwijzers, bij de vorming en opvoeding der jeugd, moet bezielen, en als den band, die schoolopziener en onderwijzers, tot bevordering van hun gemeenschappelijk doel, behoort te vereenigen: Redevoering over het openbaar onderwijs in de Nederduitsche welsprekendheid Redevoering over het openbaar onderwijs in de Nederduitsche welsprekendheid , 1797 Verhandeling over de Nederduitsche spelling ter bevordering van de eenparigheid in dezelve , 1804 Letterkunst voor de jeugd , 1805 'Eene bedenkelijke nieuwigheid' bij geschiedenisboek-kopen.nl. De online geschiedenisboeken specialist....