Bibliotheek PDF EPUB

Gehechtheid En Kinderbescherming - C. Schuengel

Genieten Gehechtheid En Kinderbescherming C. Schuengel epub boeken gratis lezen

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: 2003-03-01
DIMENSIE: 11,78
ISBN: 9789066654860
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: C. Schuengel

Omschrijving:

Kinderbeschermingsmaatregelen kunnen diep ingrijpen in het leven van kinderen en ouders, zeker als er sprake is van plaatsing in een pleeggezin of een tehuis. Maar waarop zijn deze ingrepen gefundeerd? Beschikken kinderbeschermers en kinderrechters over genoeg informatie om de gevolgen van maatregelen die leiden tot verbrekingen van gehechtheidsrelaties te overzien? Is er duidelijkheid te krijgen over gehechtheid van kinderen aan (pleeg)ouders? Hoe kan in het begeleiden van pleegouders en in het beleid van tehuizen het beste rekening gehouden worden met de gehechtheid van kinderen aan hun ouders, met het ontstaan van gehechtheid aan nieuwe opvoeders, en met de onvermijdelijke verbrekingen van nieuw aangegane gehechtheidrelaties? Praktijk en onderzoek leren (van) elkaar de goede vragen te stellen en kritisch te zijn op elkaars antwoorden. Deze bundel is van beide een voorbeeld. Deze bundel probeert bij te dragen aan een eenduidig en actueel begrippenkader waarin vraagstellingen worden geformuleerd voor diagnose, indicatiestelling, interventie en beleid. Ook komen concrete aandachtspunten naar voren voor interventie en beleid, gebaseerd op Nederlands en buitenlands onderzoek. De bundel is interessant voor werkers binnen de kinderbescherming, maar ook voor juristen, beleidsbepalers en studenten (ortho-)pedagogiek.De samenstellers Carlo Schuengel, Wim Slot en Ruud Bullens zijn als hoogleraar verbonden aan het Amsterdams Centrum voor Kinderstudies (ACK) van de Vrije Universiteit Amsterdam. Het ACK is een interfacultair onderzoeksinstituut voor psychologen, pedagogen, juristen en psychiaters.

... , Îş = 0,49 (IJzendoorn, 1995) 14. .. ... Cortisol in pleegzorg te hoog - De website van ... ... . gesloten onderzoeksvragen vanuit kinderbescherming, jeugdzorg of gezinsregisseur. Nu is het natuurlijk niet verwonderlijk dat de relaties en 'gehechtheden' van een kind van belang zijn voor rechtbanken die beslissingen nemen over contacten en toekomstige plaatsingen, maar het lìjkt ook significant om drempelbeslissingen te nemen m.b.t. mogelijke aanzienlijke schade {en hierbij vergeet de rechter en de kinderbescherming de moderne wetenschap over significante schade door ... DANS is an institute of KNAW and NWO ... Beslissen over kinderen in problematische opvoedsituaties ... ... DANS is an institute of KNAW and NWO. Driven by data. Go to page top Go back to contents Go back to site navigation Raad voor de Kinderbescherming Landelijk Bureau Postbus 20301 2500 EH Den Haag Website Gehechtheid. Relatief veel advies- en hulpvragen van adoptieouders hebben te maken met hechtingsmogelijkheden en -vaardigheden. Het schema 'Bouwstenen hechting' kan u helpen bij de interpretatie van de antwoorden die u op de adoptiespecifieke vragen heeft gekregen. Hechtingsstoornis en juridiserend handelen Artikel verschenen in FJR, november 2012, nr. 95 Een aanvulling op het Research memorandum (6-2010) van prof. dr. mw. F. Juffer[1] En onderaan nog wat uit FJR 2010/92* Inleiding Professor Juffer heeft op de vraag van de Expertgroep Jeugdrechters in 2010 een notitie over gehechtheid en onveilige hechting geschreven. Gehechtheid en kinderbescherming. Amsterdam: Uitgeverij swp , isbn 90-6665-486-4, 94 p., € 13,00.Welke gevolgen hebben het (tijdelijk) verbreken van gezinsrelaties op de gehechtheid van kinderen? In deze bundel presenteren uiteenlopende auteurs kritische vragen en kanttekeningen bij de relatie tussen onze kennis over de betekenis van gehechtheidsrelaties en de kinderbeschermingsmaatregelen. Gehechtheid, stress, gedragsproblemen en psychopathologie bij mensen met een lichte verstandelijke beperking: aanzetten voor interventie Tweedehands exampleren van het boek 'Gehechtheid en kinderbescherming' van Schuengel, C. (ISBN 9789066654860) Gehechtheid, diagnostiek en jeugdzorg wetenschappelijk Published on Jan 5, 2014 Pleegzorg kent negatieve aspecten voor het pleegkind, en risico's die jeugdzorg niet tegengaat. Verslag-. In dit verslag komt naar voren dat kennis rond hechtingsstoornissen, en in de meeste gevallen gaat het slechts om enige mate van Onveilige Gehechtheid, belangrijk, maar nog beperkt aanwezig is (in de 'zorg voor jeugd').. En dat kinderen niet geholpen zijn met een wig tussen ouders en kind onder een OTS (ondertoezichtstelling [1]), en vaak daarna een uithuisplaatsing ondergaan ... 546789014253138 904514 3 3 613 3 38513 546 Diagnostiek van gehechtheid in de kinder- en jeugdpsychiatrie M.J. VAN HOOF ACHTERGROND De ouder-kindrelatie is met toenemende focus op preventie en aanpak van kindermishandeling in de belangstelling geraakt en daarmee ook het concept gehechtheid. Gehechtheid in het jeugdrecht (2003) Pagina-navigatie: Main; Save publication. Save as MODS; Export to Mendeley; Save as EndNote; Export to RefWorks; Title: Gehechtheid in het jeugdrecht: Published in: Gehechtheid en kinderbescherming- juridische relevantie van gedragswetenschappelijke onderzoeksbevindingen: Gezagsbeëindiging en gehechtheid; aan wie is het kind (meer) gehecht? Aan zijn ouder(s) of aan het pleeggezin of de gezinshuisouders? ... Tot nu toe werd de stelling van de Raad voor de Kinderbescherming of de Gecertificeerde Instelling over he...