Bibliotheek PDF EPUB

Stonehenge in het licht der opstanding - T. De Ridder

T. De Ridder boek Stonehenge in het licht der opstanding Epub zal voor u beschikbaar zijn wanneer u zich registreert op onze website

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: september 2001
DIMENSIE: 3,98
ISBN: 9789073798700
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: T. De Ridder

Omschrijving:

De geestelijke wereld nodige Theodora de Ridder in 1996 uit om een bezoek te brengen aan Stonehenge. Tijdens haar verblijf aldaar mocht ze prachtige visioenen en boodschappen ontvangen. Op haar tocht maakt ze ons deelgenoot van de wijsheid die in de verschillende stenen werd opgeslagen. Ook bericht ze over haar overweldigende ontmoetingen met de hogepriester van de druoden en met het druodenvolk, dat ongeveer 7000 jaar geleden op Aarde leefde en niet ophield de verbinding met zijn oorsprong in ere te houden. Ondanks verwoesting, ontering en dood zenden de druoden hun licht en liefde nog altijd de wereld in.

... onrechtvaardigen." — HANDELINGEN 24:15 ... De opstanding — Een leer die ons raakt ... . 1. Hoe kwam het in het Sanhedrin tot onenigheid over de opstanding? AAN het einde van zijn derde zendingsreis, in 56 G.T., was de apostel Paulus in Jeruzalem. Geschreven door Klaauw, Aad van der: Hits: 1168 Overwinnaar 16 March 2018 Geschreven door Troost, Janneke: Hits: 1458 Het licht van Paasmorgen 13 March 2018 Geschreven door Mulder-Zuur, Mina: Hits: 2922 Pasen zet ons weer op twee benen 13 March 2018 Geschreven door Tricht, Justus A. van: Hits: 1783 Het nieuwe licht, het n ... Vind stonehenge in Boeken op Marktplaats ... . van: Hits: 1783 Het nieuwe licht, het nieuwe Koninkrijk 16 April 2017 Geschreven door Scheer, Egbert Jan van der: Hits: 1470 Hij is aan ons verschenen 16 April 2017 Geschreven door Tricht, Justus A. van: Hits: 1086 Trompetnarcis 16 April 2017 Geschreven door Lingen, Aagje: Hits: 1208 Man uit Galilea 15 April 2017 De steppe zal bloeien De steppe zal lachen en juichen. De rotsen die staan vanaf de dagen der schepping, staan vol water, maar dicht, de rotsen gaan open. He... Gods handelen in onze werkelijkheid. Preken over de opstanding van Christus met Karl Barth als raadgever Elke zondag wordt de opstanding van Christus gevierd. Die dag wordt bepaald door de aanwezigheid van de opgestane. De kerk komt voort uit de openbaring van de Opgestane, die zichzelf bekendmaakte aan zijn leerlingen. Ook de gemeente die op… Bijbelteksten over de Opstanding - Maar Jezus zei: 'Ik ben de opstanding en het leven. Wie in… Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren, ik… Maar hij zei tegen hen: 'Wees niet bang. U zoekt Jezus, de… Hij is niet hier, hij is uit de dood opgewekt. Herinner u… Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten… Opstanding der doden is in 1Korinthe 15 enorm veel meer dan terugkeer naar het oude leven. Dat laatste heeft Lazarus b.v. meegemaakt. Maar het Leven dat Christus aan het licht bracht in zijn opstanding is van totaal andere orde. Zijn lichaam staat model voor de grote 'oogst' van levendmakingen die zich gefaseerd zullen voltrekken. Maar […] Licht in het donker was toen echt wel iets bijzonders. Dat was in de tijd van de Bijbel ook zo. Wij hebben net uit de Bijbel gelezen, in de bergrede, dat Jezus zijn discipelen, zijn volgelingen 'het zout der aarde' en 'het licht der wereld' noemt. De bekende auteur Joke Verweerd vertelt in deze video over de paasbundel 'Wakker worden in het licht' die zij samen met Marianne Witvliet schreef. De inspirerende gedichten en gedachten van Joke ... "Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder een korenmaat, maar op de standaard, en zij schijnt voor allen, die in het huis zijn." Spreuken 4:18,19. De opwekking van Lazarus Narratieve analyse van Johannes 11:1-44 (1) Inleiding Het gedeelte over de opwekking van Lazarus vormt de climax van de 7 verhalen over de wonderen (semeia), die het Johannesevangelie vertelt. Johannes 11:1-44 is een doordachte perikoop, die bestaat uit vier delen: * Vers 1-5 * Vers 6-16 * Vers 17-38a * Vers… Het fundament van ons geloof, bestaat uit de Opstanding van Christus, iets wat de apostel Paulus duidelijk schrijft in I Corinthen 15 : 13-14: "Indien er geen opstanding der doden is, dan is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet is opgewekt, dan is immers ook onze prediking zonder inhoud en zonder inhoud ook uw geloof." Het gebed op zaterdagavond wordt gevierd met kaarsjes, het licht van de opstanding. La prière est célébrée le samedi soir avec des bougies : la lumière de la résurrection . Door Zijn opstanding heeft Jezus bewezen dat de dood geen macht over Hem heeft. Dan is het zout der aarde weg en zal het verderf toeslaan, dan is het licht der wereld weggenomen en zal de vorst der duisternis zich openbaren. 8. We lezen in Zacharia 14:4-5 en Kolossenzen 3:4 dat de Here Jezus aan het einde van de grote verdrukking met al zijn heiligen op aarde terug zal komen....