Bibliotheek PDF EPUB

Levensmiddelenhygiene - G.J.A. Ridderbos

Genieten Levensmiddelenhygiene G.J.A. Ridderbos epub boeken gratis lezen

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: juli 2006
DIMENSIE: 8,58
ISBN: 9789035228597
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: G.J.A. Ridderbos

Omschrijving:

Ieder jaar krijgen in Nederland circa een half miljoen mensen een voedselinfectie doordat zij voedsel hadden gegeten dat met pathogene micro-organismen was besmet. Veel voedselinfecties of voedselvergiftigingen ontstaan in de huiselijke kring, de gevolgen zijn dan meestal niet ernstig als het om gezonde mensen gaat: er ontstaat een maag-darmstoornis (die vaak wordt aangeduid als 'buikgriep'), na enkele dagen is men weer volledig hersteld. Bij een voedselinfectie die in een zorginstelling ontstaat, zijn de gevolgen echter meestal ernstiger. Niet alleen omdat het aantal geïnfecteerde personen dan groter is, maar tevens omdat een voedselinfectie voor personen met een verminderde weerstand, zoals zieken en bejaarden, een dodelijke afloop kan hebben. Jaarlijks sterven enkele tientallen mensen aan een voedselinfectie die veroorzaakt is door Campylobacter of Salmonella.In dit boek worden eerst de eigenschappen van de micro organismen waarmee voedingsmiddelen besmet kunnen zijn, behandeld. De factoren die de vermeerdering van deze micro organismen beïnvloeden, komen uitgebreid aan de orde. Hierna volgt een overzicht van de micro organismen die een voedselinfectie of een voedselvergiftiging kunnen veroorzaken. Centraal in het boek staat de preventie van een voedselinfectie of een voedselvergiftiging in instellingen die de voeding voor grote groepen mensen, met name in de gezondheidszorg, verzorgen. Zowel de algemene principes, als de dagelijks te nemen voorzorgsmaatregelen worden besproken. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de microbiologische hygiënecontrole rond de spijslijn.Levensmiddelenhygiëne is als leerboek bestemd voor een aantal hbo opleidingen, zoals de opleiding Voeding & Diëtetiek, Voedingskundige voor Industrie en Handel (Voeding & Marketing), Facilitaire Dienstverlening en de Hogere Hotelscholen. Maar daarnaast kan Levensmiddelenhygiëne een nuttige bron van informatie zijn voor studenten Bromatologie en Humane Voeding, voor ziekenhuishygiënisten, verpleeghuisartsen en personen die betrokken zijn bij het bereiden en verstrekken van maaltijden in ziekenhuizen, verpleeghuizen, bejaardencentra of in de horeca en de catering.Voor deze achtste druk is de tekst geheel herzien en voor het grootste deel herschreven en aangevuld met recente informatie. Tevens zijn een aantal nieuwe afbeeldingen en tabellen opgenomen.G.J.A. Ridderbos (1946) studeerde van 1966 tot 1973 Biologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en de Rijksuniversiteit te Groningen. Van 1974 tot 1994 was hij verbonden aan het Instituut voor Voeding & Diëtetiek te Groningen. Hier heeft hij zich onder meer beziggehouden met de microbiologische controle op de keukenhygiëne. Daarna was hij werkzaam bij de voormalige Keuringsdienst van Waren te Groningen.

...ismen was besmet. Veel voedselinfecties of voedsel-vergiftigingen ontstaan in de huiselijke kring, de gevolgen zijn dan meestal niet ernstig als het om gezonde mensen gaat: er ontstaat een maag-darmstoornis (die vaak wordt aangeduid als 'buikgriep ... EUR-Lex - 02004R0852-20090420 - EN - EUR-Lex ... ... Levensmiddelenhygiene (Paperback). Ieder jaar krijgen in Nederland circa een half miljoen mensen een voedselinfectie doordat zij voedsel hadden gegeten... EU-landen moeten de ontwikkeling van nationale richtlijnen op basis van HACCP-beginselen stimuleren met eventueel Europese richtlijnen als dit nodig blijkt te zijn.. Indien vereist door nationale of EU-wetgeving moeten bedrijven in de levensmid ... Samenvatting Levensmiddelenhygiene - Stuvia ... ... EU-landen moeten de ontwikkeling van nationale richtlijnen op basis van HACCP-beginselen stimuleren met eventueel Europese richtlijnen als dit nodig blijkt te zijn.. Indien vereist door nationale of EU-wetgeving moeten bedrijven in de levensmiddelensector worden erkend en moeten alle bedrijfsruimten voor levensmiddelen worden geregistreerd door de bevoegde autoriteit. Op deze pagina vind je samenvattingen voor het boek Levensmiddelenhygiene, geschreven door G.J.A. Ridderbos. De samenvattingen zijn door studenten zelf geschreven, waardoor je de inhoud van het boek nog beter kunt begrijpen. Denk aan uitleg over Microbiologie, jaar 2, levensmiddelenhygiëne, blok 2.2, blok 2, diëtetiek, levensmiddelenleer & Levensmiddelenhygiëne. Consolidated text: Verordening (EG) n r. 852/2004 van het europees parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne . Regulation (EC) No 852/2004 of the european parliament and of the council of 29 April 2004 on the hygiene of foodstuffs Bron van informatie zijn voor professionals op het gebied van biologie, medicijnen en voeding, voor ziekenhuishygiënisten, verpleeghuisartsen en personen die betrokken zijn bij het bereiden en verstrekken van maaltijden in ziekenhuizen, verpleeghuizen, bejaardencentra of in de horeca en de catering. In dit boek worden eerst de eigenschappen van de micro organismen waarmee voedingsmiddelen ... Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen. 1 In dit besluit wordt verstaan onder:. a. verordening (EG) 852/2004: verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad v...