Bibliotheek PDF EPUB

De nieuwe jaarverslaggeving / druk 9 - R.G.A. Vergoossen

Je vindt hier De nieuwe jaarverslaggeving / druk 9 pdf boek

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: none
DIMENSIE: 10,15
ISBN: 9789013072471
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: R.G.A. Vergoossen

Omschrijving:

De regelgeving rondom de externe financiële verslaggeving van ondernemingen is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd en is nog steeds in beweging. De nieuwe jaarverslaggeving bespreekt het gewijzigde verslaggevingslandschap in Nederland en gaat systematisch en in detail in op de wettelijke bepalingen met betrekking tot iedere post in de jaarrekening. Het gaat dan met name om de voorschriften opgenomen in Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, ‘De jaarrekening en het bestuursverslag’. Bij de behandeling van de wettelijke bepalingen is rekening gehouden met recente wijzigingen die moeten worden toegepast op jaarrekeningen en bestuursverslagen die worden opgesteld over boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016. Daarnaast komen in het boek de algemene uitgangspunten en grondslagen van waardering en resultaatbepaling aan de orde en is er aandacht voor de inhoud van het bestuursverslag, de publicatie van de jaarstukken, de concernverhoudingen, de consolidatieproblematiek, de rechtspraak, het toezicht op de financiële verslaggeving en de accountantscontrole. Bij de bespreking van de wettelijke bepalingen worden soms ‘uitstapjes’ gemaakt naar de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving en de IFRS. De toepassing van verslaggevingsvoorschriften wordt geïllustreerd aan de hand van casussen – in de vorm van een vraag met bijbehorend antwoord – die zijn ontleend aan de praktijk. De nieuwe jaarverslaggeving is nuttig voor allen die met jaarverslaggeving te maken hebben, waarbij in het bijzonder wordt gedacht aan financiële directeuren, bedrijfsjuristen, controllers, administrateurs, accountants en fiscalisten. Ook is het boek geschikt om studenten aan met name de economische, bedrijfskundige en juridische faculteiten van universiteiten en hogescholen vertrouwd te maken met het systeem en de werking van de wetgeving op het gebied van de externe financiële verslaggeving.

... De nieuwe jaarverslaggeving bespreekt het gewijzigde verslaggevingslandschap in Nederland en gaat systematisch en in detail in op de wettelijke bepalingen met betrekking tot iedere post in de jaarrekening ... Jaarverslaggeving - 8e druk 2017 - Hoofdstuk 9 ... . Het gaat dan met name om de voorschriften opgenomen in Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, 'De jaarrekening en het jaarverslag'. Richtlijnen voor de jaarverslaggeving / druk 1 wordt 1 keer aangeboden op Bookmatch. Wil je dit boek kopen? Je kunt direct de vraagprijs betalen. Of je doet een bod en gaat in onderhandeling met een van de verkopers van Richtlijnen voor de jaarverslaggeving / druk 1. De regelgeving rondo ... bol.com | De nieuwe jaarverslaggeving | 9789013129823 | R ... ... . Wil je dit boek kopen? Je kunt direct de vraagprijs betalen. Of je doet een bod en gaat in onderhandeling met een van de verkopers van Richtlijnen voor de jaarverslaggeving / druk 1. De regelgeving rondom de externe financiële verslaggeving van ondernemingen is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd en is nog steeds in beweging. De nieuwe jaarverslaggeving bespreekt het gewijzigde verslaggevingslandschap in Nederland en gaat systematisch en in detail in op de wettelijke bepalingen met betrekking tot iedere post in de jaarrekening. De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) selecteert, mede op basis van ontwikkelingen in het maatschappelijk verkeer, onderwerpen waarvoor nieuwe Richtlijnen ontwikkeld dan wel bestaande Richtlijnen aangepast dienen te worden. Jaarverslaggeving biedt studenten een helder en goed leesbaar overzicht van de hoofdlijnen van het vakgebied Externe Verslaggeving. ... Druk: 9 € 86,95 Op voorraad. Verwachte bezorgdatum: 14-05 ... In de nieuwe editie zijn de ontwikkelingen in de regelgeving verwerkt. [Regeling materieel uitgewerkt per 04-03-2018.] Geldend van 04-03-2016 t/m heden. Toon relaties in LiDO Regeling Model Jaarverslaggeving 2015 CAK; Maak een permanente link Regeling Model Jaarverslaggeving 2015 CAK; Toon wetstechnische informatie Regeling Model Jaarverslaggeving 2015 CAK; Geen andere versies Regeling Model Jaarverslaggeving 2015 CAK; Druk de regeling af Regeling Model ... 7 mei 2020 Outreach Primary Financial Statements uitgesteld; 29 april 2020 RJ-Uiting 2020-7: Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid ; 23 april 2020 Jaarverslaggeving biedt studenten een helder en goed leesbaar overzicht van de hoofdlijnen van het vakgebied Externe Verslaggeving. Met praktijkgerichte voorbeelden, verhelderende schema's en uitgebreide online ondersteuning leert de student de volledige consequenties van een verslaggevingsalternatief voor de balans en/of de resultatenrekening te zien. Op basis van artikel 31 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) kan de NZa regels stellen voor de wijze waarop het CAK zijn verantwoordingsdocumenten inricht. Door middel van dit model wordt hier invulling aan gegeven. De raad van bestuur van de NZa heeft op 20 september 2016 dit 'Model Jaarverslaggeving 2016 CAK' vastgesteld. De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De stof is opgedeeld in de volgende hoofdonderdelen: het bedrijfseconomische en juridische kader van de externe verslaggeving, de basisstukken van de verslaggeving (balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht), winst- en vermogensbepaling bij fluctuerende prijzen, de gevolgen van concernvorming en ten slotte enige bijzondere onderwerpen (vreemde valuta en winstbelasting).De vierde druk is ......