Bibliotheek PDF EPUB

Recht van de Europese Unie - Fabian Ambtenbrink

Fabian Ambtenbrink Een boek dat u bij ons kunt lezen en downloaden

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: juli 2013
DIMENSIE: 9,18
ISBN: 9789089746825
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Fabian Ambtenbrink

Omschrijving:

Het recht van de Europese Unie mag zich in een toenemende belangstelling verheugen en is, gelet op het belang voor zowel de wetenschap als de praktijk, een verplicht onderdeel van de meeste juridische opleidingen.Dit studieboek is in eerste instantie bestemd voor studenten die in de bachelor- of masterfase van hun opleiding het Europese recht bestuderen. Daarnaast is het, door zijn diepgang en de vele verwijzingen, zeer bruikbaar voor de praktijk en de rechtswetenschap. Daarbij komen de volgende onderwerpen aan de orde:* De institutionele structuur van de Europese Unie* Besluitvorming in de Europese Unie* Rechtsbeginselen van de Europese Unie* Rechtsbescherming in de Europese Unie* Het beleid van de Europese Unie* De ontwikkeling van de Europese integratieDe hoofdtekst van het boek bestaat uit een omschrijving van de stand van zaken van het recht van de Europese Unie. Daarnaast bevat het boek meer gedetailleerde informatie en een aantal (actuele) juridische discussies in de vorm van stukjes tekst in een kleiner lettertype. Met dit laatste wordt beoogd de studenten zelf kritisch over dit rechtsgebied te laten nadenken.Fabian Amtenbrink is als hoogleraar Recht van de Europese Unie verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Hans Vedder is als hoogleraar economisch recht verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.

... het recht van de Europese Unie" heeft professor Klaus-Dieter Borchardt een standaardwerk geschreven, dat reikt van de oorsprong van de Europese eenwording tot de ... Recht van de Europese Unie Fabian Amtenbrink; Hans Hermann ... ... ... Op deze pagina vind je samenvattingen voor het boek Recht van de Europese Unie, geschreven door F. Ambtenbrink & H.H.B. Vedder. De samenvattingen zijn door studenten zelf geschreven, waardoor je de inhoud van het boek nog beter kunt begrijpen. Denk aan uitleg over Europees recht, samenvatting, tentamen, begrippen, Europese Unie, RS0412, Recht & Recht van de Europese unie. Europese Gemeenschappen en van ... EU-recht | Europese Unie ... . Denk aan uitleg over Europees recht, samenvatting, tentamen, begrippen, Europese Unie, RS0412, Recht & Recht van de Europese unie. Europese Gemeenschappen en van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het genot van deze rechten behelst verantwoordelijkheden en plichten jegens de medemens, alsmede jegens de mensengemeenschap en de toekomstige generaties. Derhalve erkent de Unie de hieronder vermelde rechten, vrijheden en beginselen. C 364/8 Publicatieblad van de ... De rechten van individuele burgers en het Europees burgerschap zijn verankerd in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) en artikel 9 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU). Ze spelen een cruciale rol bij de vorming van een Europese identiteit. Een zeer uitgebreide samenvatting van het boek Recht van de Europese Unie van F. Ambtenbrink en H.H.B. Vedder (zesde druk) waardoor het boek overbodig wordt! In de samenvatting wordt ook ingegaan op de jurisprudentie. Verder worden de belangrijkste onderwerpen schematisch weergegeven (zoals op het tentamen dient te worden uitgewerkt)!! In deze instelling van de Europese Unie (kortweg 'de Raad van Ministers' of nog korter 'de Raad' genoemd) zijn de regeringen van de 27 lidstaten van de EU vertegenwoordigd. De Raad oefent samen met het Europees Parlement de wetgevings- en begrotingstaak uit. Dit houdt in dat de Raad zijn goedkeuring moet geven aan elk wetsvoorstel van de Europese Commissie en aan elke voorgestelde EU-begroting. De rechten van ouderen De Unie erkent en eerbiedigt het recht van ouderen, een waardig en zelfstandig leven te leiden en aan het maatschappelijk en cultureel leven deel te nemen. C 326/400 Publicatieblad van de Europese Unie 26.10.2012NL 1. Wegwijs in het Europese recht De belangrijkste bronnen van het Europese recht zijn het EU-Verdrag en het Verdrag betreffende de werking van de EU (Werkingsverdrag/VWEU). Deze twee verdragen hebben dezelfde juridische status. Het Verdrag van Lissabon had als doelstelling het creÎren va een meer transparante en besluitvaardige Unie. Hoogleraar recht van de Economische en Monetaire Unie van de UvA, René Smits, zei woensdag tegen de NOS: 'Het is een bom onder de onafhankelijkheid en het functioneren van de Europese Centrale Bank, het is een klap in het gezicht van het Europees Hof van Justitie, en het zet de bijl aan de wortels van de Europese integratie.' Doelstellingen. Doel van dit vak is, aansluitend bij de Bachelors vakken "Handels-, economisch en vennootschapsrecht", "Arbeids- en sociale zekerheidsrecht" en "Internationaal en Europees recht" het inzicht te verdiepen in werking van de fundamentele regels van de Europese interne markt (vrij verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal, mededinging en harmonisatie van ... Dit boek bevat de "basisjurisprudentie" over het recht van de Europese Unie: een selectie van de belangrijkste rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU.Samen met het handboek Grondbeginselen van het recht van de EU (G. De Baere en J. Meeusen, Intersentia, 2020) en het bronnenboek Recht van de Europese Unie - Bronnen (J. Meeusen, Intersentia, 2020) vormt deze jurisprudentiebundel ... De grondrechten in het Handvest zijn gebaseerd op de rechten die voortvloeien uit de constitutionele tradities en de internationale verplichtingen die de lidstaten gemeen hebben, uit het EVRM, uit de door de EU en de Raad van Europa aangenomen sociale handvesten, alsook uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie en van het Europees Hof voor de rechten van de mens. Een goed begrip van de Europese Unie en het Europese integratieproces is onmogelijk zonder een voldoende vertrouwdheid met het Unierecht. Dit boek bevat daarom de tekst van de belangrijkste bronnen van het recht van de Europese Unie. Samen met het handboek Grondbeginselen van het recht van de Europese Unie en de jurisprudentiebundel Recht van de Europese Unie - Basisjurisprudentie vormt dit ... Bestel Recht van de Europese Unie van F. Amtenbrink;;H.H.B. Vedder. Gratis verzending vanaf €19,95 14 dagen bedenktijd...