Bibliotheek PDF EPUB

Het is tijd om promotieonderwijs en promotieonderzoek te organiseren - B. Noordam

Genieten Het is tijd om promotieonderwijs en promotieonderzoek te organiseren B. Noordam epub boeken gratis lezen

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: 2006-12-01
DIMENSIE: 3,88
ISBN: 9789056294625
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: B. Noordam

Omschrijving:

ORATIEREEKSIn zijn oratie zet Bart Noordam de knelpunten uiteen van de huidige organisatie van promotieonderzoek en promotieonderwijs. Hij draagt daarbij korte- en langetermijnoplossingen aan. Noordam stelt dat het tijd is dat universiteiten weer de regie in handen krijgen en zelf beslissen welk promotieonderzoek er wordt gedaan. Deze keuzes moeten niet primair worden gemaakt door externe financiers (zoals NWO en de EU), die nu met een bescheiden bijdrage een grote stem in de keuze van het onderzoek hebben. Ook vindt Noordam dat het tijd is meer aandacht te besteden aan een belangrijk product van het promotieonderzoek: het opleiden van mensen die complexe problemen kunnen oplossen. Het rendement van de kostbare (vierjarige) promotieopleiding is volgens hem te laag: de helft is na zes jaar nog niet klaar. Ook wordt er te weinig aandacht besteed aan de vaardigheden die de promovendus na zijn opleiding nodig heeft. Voor de meeste gepromoveerden zullen geleerde vaardigheden meer van pas komen dan specialistische kennis, en daar moet tijdens de promotieopleiding rekening mee gehouden worden.Bart Noordam (1964) promoveerde in 1990 in de natuurkunde aan de UvA (met lof) en doet sindsdien wetenschappelijk onderzoek in de atoomfysica, waarover hij eerder georeerd heeft aan de Vrije Universiteit (in 2000). Hij is nu bijzonder hoogleraar aan de UvA in de atoomfysica. Daarnaast is Noordam ge eresseerd in het verbeteren van organisatiestructuren waaraan hij op een aantal plaatsen invulling heeft gegeven: eerst als consultant bij McKinsey&Company, daarna als directeur van het FOM-Instituut AMOLF en recentelijk als bestuurder van de Randstedelijke Rekenkamer.

..., maar hoe langer een project duurt, hoe moeilijker het is om je enthousiasme vast te houden ... bol.com | Wat is normaal? | 9789056296803 | Bart Jan van ... ... . Met … Om goed onderzoek te kunnen doen is het noodzakelijk dat de Graduate Schools goede onderzoeksfaciliteiten bieden. Hierbij moet je denken aan een goede studieplek, apparatuur, onkostenvergoeding voor reizen en congresbezoek, opleidingsbudget, etc. De Graduate Schools ondersteunen de promotiestudenten om hun promotieonderzoek optimaal uit te voeren. Wie van klassiek organiseren naar Nieuw Organiseren wil moet een lange adem hebben. Het ga ... bol.com | Wat is normaal? | 9789056296803 | Bart Jan van ... ... . Wie van klassiek organiseren naar Nieuw Organiseren wil moet een lange adem hebben. Het gaat niet slechts om de invoering van zelfsturende teams invoeren, het is het grondig doordenken van vormen van samenwerken, sturen, beslissen en informatie delen, vanuit de overweging dat een andere vorm van organiseren zal leiden tot betere vervulling van de (maatschappelijke) opdracht. Het overleg met het PNN is tevens aanleiding geweest om in het besluit te bepalen dat deelnemende universiteiten in hun regeling van het promotieonderwijs en van de financiële ondersteuning van promotieonderwijs ook rekening moet houden bijzondere omstandigheden waardoor een promotiestudent genoodzaakt kan zijn het promotieonderwijs tijdelijk te staken dan wel anderszins vertraging ondervindt. gebeurt en van alles mogelijk is. Anderen zeggen dat zij het een saaie tijd vinden, omdat er niets te doen is en er weinig positieve ervaringen voorkomen. Enkelen spreken zelfs van een 'verloren tijd' of hebben moeite om hun dag door te komen. Mensen die revalideren lijken nogal eens in een overgangsperiode te zitten, waarbij hun perspectief Daarnaast is het van groot belang om het werk van anderen op waarde te kunnen schatten. ... En bekijk de videopitch van het promotieonderzoek van Renée Filius: ... Meer begrip van wat belangrijk is bij het organiseren van peer feedback. Tips en trick om zelf aan de slag te gaan met peer feedback. Om meer inzicht te krijgen in deze problematiek en om input te verkrijgen vanuit direct betrokkenen in het onderwijs, organiseer ik een viertal zogenaamde 'verkenningssessies'. Het nieuws is duidelijk. De scholen gaan weer open na de meivakantie. Dit betekent dat er spoedig wordt nagedacht over de te nemen stappen, zodat jullie weer leerlingen kunnen ontvangen. Dit vraagt opnieuw van de leraren om creatief te zijn. Deze creativiteit op het gebied van leren en lesgeven met ICT hebben wij met zijn allen in een sneltreinvaart de afgelopen weken mogen meemaken. Het is interessant om te zien hoe verschillend het aanbod van microdata is. In Nederland zijn de mogelijkheden het grootst.' Die kwaliteit heeft wel een prijs, erkent Minten: 'Het gebruik van remote access is vrij duur voor een PhD-student. Ik moest eerst een paar onderzoeksbeurzen winnen om het te kunnen betalen. Daarna maak je een Tijddiagnose, om de ervaren werkdruk feitelijk te maken. Zo kun je stap voor stap komen tot inzicht in de problemen en welke je als team wil verbeteren. Maar de politiek, het zorgmanagement en onderwijs moeten verpleegkundigen wel in staat stellen om grip te hebben op hun tijd....