Bibliotheek PDF EPUB

De wet op internet, editie 2013 - Engelfriet, A.P.

Het beste De wet op internet, editie 2013 Het PDF bestand is hier te vinden

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: none
DIMENSIE: 10,7
ISBN: 9789081336086
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Engelfriet, A.P.

Omschrijving:

De wet op internet, editie 2013 1e druk is een boek van Engelfriet, A.P.. ISBN 9789081336086 Het boek De wet op internet van ICTRecht-partner Arnoud Engelfriet beschrijft in duidelijke taal de belangrijkste wetgeving op internet: van auteursrecht online tot privacy, aansprakelijkheid van bloggers en forumsites en computercriminaliteit.De derde editie biedt 312 geheel geactualiseerde pagina s en meer dan 400 eindnoten met juridische bronnen en achtergrond. Updates tot en met december 2012.Het boek telt vijftien hoofdstukken:1. Inleiding: welke wet: welk recht is van toepassing op internetzaken, en hoe wordt dat bepaald? 2. Valkuilen voor bloggers: met welke internetregels moeten bloggers en andere internetpublicisten rekening houden? 3. Ruimte voor anderen: wanneer is een site- of forumbeheerder aansprakelijk voor reacties of bijdragen van anderen? 4. Privacy en profielensites: welke rechten en plichten gelden bij publicatie van persoonlijke gegevens op internet? 5. Hyperlinks, een linke boel: wanneer zijn hyperlinks naar tekst, foto s of filmpjes juridisch een probleem? 6. Auteursrecht op internet: wanneer geldt auteursrecht en wat mag er volgens de Auteurswet met werken van anderen? 7. Eerlijk zullen we alles delen: welke regels zijn van toepassing bij uploaden en downloaden via Kazaa, Bittorrent, Usenet en andere filesharingnetwerken? 8. Creatief met auteursrecht: hoe werkt Creative Commons en waarom zou een auteur dat willen gebruiken? 9. Terug naar de bron(code): wat is open source software en welke eisen gelden voor opensourcelicenties? 10. Voorwaardelijk webgebruik: zijn al die websitereglementen en EULA s eigenlijk wel rechtsgeldig, en hoe ver mogen ze gaan? 11. Het internet op: welke rechten en plichten heb je tegenover je internetprovider? 12. Merkrecht.com: hoe werkt het merkenrecht en wanneer mag je een merknaam wel of niet gebruiken? 13. Digitaal zakendoen: welke eisen gelden voor webwinkels en welke rechten heeft de koper? 14. Misdaad per PC: wanneer ishackenstrafbaar en hoe kan een computerinbraak worden bewezen? 15. Virtuele wereld, echte wet: in hoeverre geldt het recht bij virtuele werelden als Habbo Hotel en Second Life?

...lledige teksten van Nederlandse wetgeving in formele zin, algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) en koninklijke besluiten (KB's) ... ebook-de-wet-op-internet-editie-2017.pdf: Privacy, Law en ... ... . Dashboard Bestanden Terug naar de inhoud. Dashboard. Aanmelden Dashboard. Kalender Inbox Help Sluiten. Mijn dashboard; Bestanden; ebook-de-wet-op-internet-editie-2017.pdf; Periode A (2019/20) Startpagina; Opdrachten; Pagina's; Bestanden; Syllabus; Toetsen; Modules; Samenwerkingen; Office 365; ebook-de-wet-op-internet ... Dashboard Bestanden Terug naar de inhoud. Dashboard. Aanmelden Dashboard. Kalender Inbox Help Sluiten. Mijn dashboard; Bestande ... ebook-de-wet-op-internet-editie-2017.pdf: Deeltijd ... ... ... Dashboard Bestanden Terug naar de inhoud. Dashboard. Aanmelden Dashboard. Kalender Inbox Help Sluiten. Mijn dashboard; Bestanden; ebook-de-wet-op-internet-editie-2017.pdf; JAAR (2018/19) Startpagina; Opdrachten; Pagina's; Bestanden; Syllabus; Modules; Samenwerkingen; Office 365; Google Drive; ebook-de-wet-op-internet ... U zoekt hier op de identifier van een in wetten.overheid.nl opgenomen regeling. Bijvoorbeeld 'BWBR0001840' voor de Grondwet en 'BWBV0005225' voor het Europees Vestingsverdrag. Sluiten. Kamerstuknummer. Toelichting zoeken op kamerstuknummer U zoekt hier op het ... De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017), ook wel aangeduid als de "Sleepwet" of "Sleepnetwet", is een Nederlandse wet in formele zin die het wettelijke kader voor de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) vormt. De wet regelt daarnaast de voorafgaande toetsing door de Toetsingscommissie Inzet ... Sinds de invoering van de Participatiewet ontfermt de gemeente zich over 'kwetsbare jongeren'. Vaak komen die voort uit het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs. UWVmagazine sprak met betrokkenen en filmde op een praktijkschool in Waalwijk. Verder in dit nummer aandacht voor de plannen van UWV met ICT, en voor internationale fraude met uitkeringen. De 31e editie van Inzicht in de ondernemingsraad bevat een uitvoerige, artikelsgewijze toelichting bij de Wet op de ondernemingsraden, aangevuld met een actueel overzicht van relevante jurisprudentie en een aantal bijlagen met nuttige informatie over de rol van de ondernemingsraad in andere regelgeving (waaronder arbeidstijden, arbeidsomstandigheden en raden van commissarissen/raden van toezicht). Christenen en de Wet: wat hebben christenen met de Thora? Christenen en de Wet, wat hebben christenen met de Wet ofwel Thora? Iedere christen zal voor zichzelf de vraag moeten beantwoorden of hij of zij God volgt en doet wat Hij wil zoals geopenbaard wordt in de Bijbel, of dat hij (al dan niet blindelings) de leringen van mensen of een bepaalde kerkelijke stroming volgt. Nuttige info op het internet Wetgeving Beleid Cijfers en onderzoek ... Vandaar dat de regering een wetsontwerp indiende dat leidde tot de nieuwe wet op het partnergeweld: De Wet van 28 januari 2003 ... ...