Bibliotheek PDF EPUB

Ethiek in de psychologie, 3e editie met MyLab NL toegangscode - Jacquelien Rothfusz

Genieten Ethiek in de psychologie, 3e editie met MyLab NL toegangscode Jacquelien Rothfusz epub boeken gratis lezen

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: april 2019
DIMENSIE: 10,36
ISBN: 9789043036344
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Jacquelien Rothfusz

Omschrijving:

Ethiek in de psychologie bereidt toekomstige psychologen voor op ethische dilemma's in deberoepspraktijk. Omdat elk moreel probleem uniek is, biedt dit boek een uitgebreide basisdie de student in staat stelt correcte afwegingen te maken. Daartoe komen de ethischebegrippen, de belangrijke normatieve theorieën, de argumentatieleer en de Nederlandse enBelgische beroepscodes aan bod.Het eerste deel van Ethiek in de psychologie gaat in op de algemene ethiek, waarna deeltwee de beroepsethiek voor psychologen en toegepast psychologen bespreekt. Dit deelomvat ethische kwesties op het gebied van voorlichting, reclame en marketing, coaching entraining, assessment en advies, diagnostiek en therapie en onderzoek. Verschillende casussenillustreren de theorie.Deze derde editie bevat de meest recente versies van de Beroepscode voor psychologen vanhet Nederlands Instituut van Psychologen (2015), de Deontologische code voor Belgischepsychologen (2018) en de Beroepscode Nederlandse Beroepsvereniging voor ToegepastePsychologie (2018). Alle verwijzingen in het boek zijn op deze versies afgestemd. Ook zijnde casussen en morele debatten in het werkveld geactualiseerd.Bij deze editie krijgen studenten extra stof aangereikt in MyLab, de digitale leeromgevingvan Pearson. Hierin kunnen studenten oefenen met studiemateriaal zoals eenbegrippentrainer, toetsvragen, flitscolleges, casussen en opdrachten. Ook bevat MyLab eendigitale versie van het boek.Ethiek in de psychologie is geschreven voor studenten Toegepaste Psychologie aan het hbo enstudenten psychologie aan de universiteit.Jacquelien Rothfusz is gepromoveerd bij de onderzoeksgroep Praktische filosofie vande Rijksuniversiteit Groningen en is ruim twintig jaar werkzaam als docent psychologie,filosofie en beroepsethiek aan de Hanzehogeschool Groningen bij de opleidingenInrichtingswerk, Maatschappelijk Werk, Social Work en Toegepaste Psychologie. Zij is auteurvan onder meer Ethiek in sociaal werk.

......