Bibliotheek PDF EPUB

Transities van sectoren - Esther de Haan

Transities van sectoren U kunt het boek na gratis registratie downloaden in pdf epub formaat

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: juni 2017
DIMENSIE: 11,4
ISBN: 9789024404643
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Esther de Haan

Omschrijving:

Transities van sectoren 1e druk is een boek van Esther de Haan uitgegeven bij Boom uitgevers Amsterdam. ISBN 9789024404643 Transities van sectoren geeft handvatten om nieuwe wegen in te slaan. In de overgang naar een duurzame samenleving zijn technische oplossingen meestal wel te bedenken. Complexer is het om gevonden oplossingen uit te voeren met partijen waarmee een machtsrelatie ontbreekt. Samenwerking op basis van wederkerigheid blijft dan over. Dit boek gaat in op hoe dat werkt en de rol van systeemleren daarbij. In veel literatuur over transities ligt de focus op het wat, op de inhoud van de transitie. Veel minder aandacht gaat uit naar het hoe, naar de rol van leerprocessen. Terwijl daar een belangrijke sleutel voor succes ligt: samenwerken aan transities is mensenwerk. Transitiecoaching richt zich op het vermogen van transitieteams om integraal te kijken en op het ontwikkelen van bewustzijn hoe ze met hun eigen gedrag de resultaten kunnen beïnvloeden. Systeemdenken, transformationeel, leren met Theory U en creatief leren vormen het fundament van transities. Zes praktijkhoofdstukken laten zien hoe teams uit drie sectoren en drie organisaties hun eigen variant daarvan vonden. Zo wordt het samenwerkingsverband Groene Cirkels (rond Heineken) belicht, net als cases van Philips en Stichting Veldleeuwerik, FairMatch Support, de internationale noodhulp en hostelketen Stayokay. Het boek biedt inspiratie, een theoretisch kader en praktische handvatten voor managers, facilitators en veranderaars. Zij krijgen met dit boek nieuwe inzichten en tools in handen voor het uitvoeren van transities.Esther de Haan is transitie- en organisatiecoach. Ze coacht en adviseert organisaties en sectoren met duurzame ambities. Haar kennis over leren en innoveren draagt ze middels leergangen over aan professionals, die op hun beurt in de eigen context aan de slag kunnen. Op die manier wil Esther bijdragen aan de overgang naar een duurzame samenleving. 'Veel veranderingen worden doorgevoerd zonder na te denken over de systeemconsequenties. Dat is nodig, omdat de transitie naar een samenleving waarin we onze planeet ondersteunen, gepaard gaat met het aanpassen van onderling nauw samenhangende elementen. Mentale veranderingen zijn nodig om zo'n complexe transitie slim te doen. Dit boek geeft richting aan die manier van denken. Daarmee is het een boek voor mensen die het aandurven om een nieuw pad te bewandelen en zo onbekend terrein te ontginnen.' - Rob van Hattum, eindredacteur Wetenschap, VPRO. Rob ontketende met zijn VPRO Tegenlicht-documentaire 'Afval is voedsel' een transitie in het denken over duurzaamheid.

...zowel qua denken als qua doen. Ben je in staat de transitiedynamiek in je eigen sector en/of domein te analyseren en patronen van onduurzaamheid te herkennen ... Transities van sectoren | Boeken ... . Transities van sectoren geeft handvatten om nieuwe wegen in te slaan. In de overgang naar een duurzame samenleving zijn technische oplossingen meestal wel te bedenken. Complexer is het om gevonden oplossingen uit te voeren met partijen waarmee een machtsrelatie ontbreekt. Samenwerking op basis van wederkerigheid blijft dan over. Dit boek gaat in op hoe dat werkt en de rol van systeemleren ... Transities van sectoren geeft ha ... bol.com | Transities van sectoren | 9789024404643 | Esther ... ... . Samenwerking op basis van wederkerigheid blijft dan over. Dit boek gaat in op hoe dat werkt en de rol van systeemleren ... Transities van sectoren geeft handvatten om nieuwe wegen in te slaan. In de overgang naar een duurzame samenleving zijn technische oplossingen meestal wel te bedenken. Complexer is het om gevonden oplossingen uit te voeren met partijen waarmee een machtsrelatie ontbreekt. Samenwerking op basis van wederkerigheid blijft dan over. Dit boek gaat in op hoe dat werkt en de rol van systeemleren ... B² transities levert een all-in pakket. Van de werkgever wordt een bijdrage in kosten verlangd, maar daar staat tegenover dat wellicht langdurige juridische rompslomp wordt voorkomen. B² transities kent de sector en haar specifieke doelgroep en is daardoor in staat om individueel maatwerk te leveren. Een transitie is een verandering van tijdperk, deze beweging wordt gekenmerkt door chaos, turbulentie en onzekerheid. Een transitie is een soort revolutie, want radicaal van aard, maar is ook een evolutie, door het geleidelijk verloop en de kleine stappen (Rotmans, 2015). Deze transitie van de GWW-sector was uiteraard onderwerp van een van de sessies tijdens de Rijkswaterstaat Marktdag. 'We zien dat onze maatschappelijke opgave complexer wordt' We staan de komende jaren voor een forse maatschappelijke opgave, zo vertelt Jean Luc Beguin. In lijn met de bevindingen uit (inter)nationale rapporten ervaren topmanagers in de publieke sector een combinatie van transities. Deze transities voltrekken zich tegelijkertijd en vragen om bezinning. Bezinning op herformulering van strategie, innovatie in waardecreatie en herinrichting van de sturing van systemen. transitie overgang - Woordfeit: Transitie `overgang` wordt in allerlei situaties gebruikt. In de muziek kan het bijvoorbeeld op de overgang van de ene toon naar de andere duiden en in een gesprek op de verandering van gespreksonderwerp. Koop nu Transities van sectoren van Esther de Haan bij Boekenwereld. Veilig winkelen, bestellen en betalen! De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van een grote paradigmaverschuiving binnen de zorg. Onder invloed van de participatiegedachte en gevoed door bezuinigingen, is er onder Rutte I en II een grote transitie ingezet. De AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) is afgeschaft en overgegaan naar Wlz, Wmo en de Jeugdwet. Dat kan met het boek Transities van sectoren of met het artikel Introductie op transities. Paul Mesters, CEO van Suiker Unie: "Suiker Unie, Provincie Noord-Brabant en Naturalis in werken in Groene Cirkels samen om de suikerbietenketen circulair te maken. Kennis van transities en coachen van teamsamenwerking en vormen daarbij belangrijke pijlers. De ontwikkeling van een transitie-agenda vraagt om: · overtuigingskracht en leiderschap · een 'sense of urgency' onder belanghebbenden · koppeling tussen toekomstvisie en huidige belangen · commitment van stakeholders in regio en sector DRIFT biedt ondersteuning bij de ontwikkeling van transitie- agenda´s in verschillende regio´s en sectoren en doet onderzoek naar leiderschap en ......