Bibliotheek PDF EPUB

MAERLANT'S WERKEN BESCHOUWD ALS SPIEGEL VAN DE 13e EEUW - Jan Te Winkel

Jan Te Winkel Een boek dat u bij ons kunt lezen en downloaden

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: none
DIMENSIE: 9,62
ISBN: 9789061942122
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Jan Te Winkel

Omschrijving:

MAERLANT'S WERKEN BESCHOUWD ALS SPIEGEL VAN DE 13e EEUW 2e druk is een boek van Jan Te Winkel uitgegeven bij Hes & De Graaf Publ. Bv. ISBN 9789061942122 2e omgewerkte druk

...in de betere boekhandel van destijds die waren overigens veel minder in getal, en 00k veel kleiner dan heden ten dage ; een paradox om over na te denken - kon men zich de bezitter Hoogtepunten van de Middelnederlandse letterkunde (uit de zuidelijke Nederlanden) zijn onder meer het dierenepos Van den vos Reynaerde (ca ... TE WINKEL,Jan. - MAERLANT's werken beschouwd als Spiegel ... ... . 1260), dat beschouwd wordt als aanzienlijk beter dan zijn Franse voorbeeld, verschillende ridderromans (waaronder met name Arthurromans als Walewein en Lancelot), zogeheten Karelromans als het Roelantslied (13e eeuw) en Karel ende Elegast (ca. 1250), en de ... In de vorige eeuw heeft de nuchtere Jan te Winkel een alleszins wetenschappelijke monografie besteed aan Jacob van Maer- lant's werken beschouwd als spiegel van de 13e eeuw. Het werk is nu zeldzaam geworden, natuurlijk wel op sommige plaatsen verouderd. Bij oordeelvellingen over de esthetische waar ... Jacob van Maerlant - Wikipedia ... . 1250), en de ... In de vorige eeuw heeft de nuchtere Jan te Winkel een alleszins wetenschappelijke monografie besteed aan Jacob van Maer- lant's werken beschouwd als spiegel van de 13e eeuw. Het werk is nu zeldzaam geworden, natuurlijk wel op sommige plaatsen verouderd. Bij oordeelvellingen over de esthetische waarde en de cultuurhistorische betekenis van ... De 13e eeuw (van de christelijke jaartelling) ... Uit een tekst van Jacob van Maerlant wordt opgemaakt, ... De Zohar is een verzameling commentaren op de Thora en wordt veelal beschouwd als het belangrijkste werk van de joodse mystiek, de zogeheten Kabbalistiek. De Spiegel Historiael is een Middelnederlandse bewerking van de hand van Jacob van Maerlant, van het Speculum Historiale, een kroniek of geschiedverhaal, in de dertiende eeuw geschreven door Vincent van Beauvais in het Latijn.Het werk van Maerlant bleef na zijn dood onafgewerkt en werd vervolledigd door Lodewijk van Velthem in de veertiende eeuw....