Bibliotheek PDF EPUB

Om het behoud van de rechtsstaat - J. van de Geest

J. van de Geest boek Om het behoud van de rechtsstaat Epub zal voor u beschikbaar zijn wanneer u zich registreert op onze website

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: none
DIMENSIE: 10,1
ISBN: 9789085480105
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: J. van de Geest

Omschrijving:

Om het behoud van de rechtsstaat is een boek van J. van de Geest

.... Sta op voor de rechtsstaat! Gezamenlijke verklaring van de Nederlandse orde van advocaten, ... Sta op voor de rechtsstaat! | Nederlandse orde van advocaten ... ... Advocaten voeren op 15 en 16 januari door het hele land actie voor het behoud van goede rechtsbijstand voor iedereen in Nederland. Aanleiding zijn de plannen van minister Dekker om het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand drastisch te herzien. Een rechtsstaat is een staatsvorm waarin wederzijdse rechten en plichten van burgers en overheid zijn vastgelegd in wetten. Daarbij wordt zo veel mogelijk uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid van burgers om z ... Rechtsstaat - Wikipedia ... . Daarbij wordt zo veel mogelijk uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid van burgers om zelf hun leven te kunnen inrichten, zonder daarbij anderen te schaden. Er is sprake van staatsmacht, maar die wordt beperkt door waarborgen tegen machtsmisbruik. Daarom hebben het Amerikaanse, en trouwens ook het Nederlandse leger, de rechtsstaat proberen op te bouwen in dat land. Rechtsstaatopbouw 'op anabole steroïden', zoals de Amerikanen zeggen. Met de redenen voor de huidige pogingen van de EU om de rechtsstaat in Polen en Hongarije te beschermen heeft dit helemaal niets te maken, en omgekeerd.' Voor het behoud van onafhankelijkheid, ... VERDER BOUWEN AAN HET HUIS VAN DE RECHTSSTAAT 8. ... • Het geeft de mogelijkheid om vanuit verschillende invalshoeken vooraf na te denken over mogelijke ontwikkelingen in de toekomst, zodat er ruimte en kansen . Volgens de CDA-senator zijn de politie, het OM en de rechterlijke macht thans onvoldoende uitgerust om dit aan te pakken. De rechtstaat is zo sterk als de pilaren waarop deze is gebaseerd, aldus Rombouts. Die pilaren moeten voortdurend gemonitord worden. Behoud van een solide rechtsstaat ... Hij wees verder op het ethos van de rechtsstaat en ... Vanuit de Eerste Kamer klinkt bezorgdheid over de wijze waarop de politiek omgaat met de democratisch rechtsstaat en de instituties binnen de democratische rechtsstaat. Parlementariërs hebben steeds minder respect voor de trias politica, de scheiding in wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht. Een van de doelen van het verspreiden van junknieuws is het zaaien van verwarring en het afbreken van geloofwaardige instituties. In die verwarring gedijen diegenen die teren op wantrouwen en angst. We hebben in Europa een voorbeeldfunctie: voorstellen om de schade van junknieuws te verminderen mogen geen negatieve impact hebben op het verspreiden van (politieke) meningen. Het gaat hier om het behoud van de rechtsstaat, en de toegankelijkheid daarvan voor mensen met een laag inkomen. Mensen die sowieso onevenredig hard worden getroffen door alle bezuinigingen. Mensen die toch al niet zo goed de weg weten in overheidsland. Hoofdvraag van dit onderzoek is welke (traditionele en nieuwe) kernwaarden, beginselen en dragers van de rechtsstaat in de nieuw gevormde realiteit centraal moeten staan om deze veerkrachtig en weerbaar te houden, en hoe zij het beste kunnen worden gegarandeerd en bevorderd, in het bijzonder ook in de rechtspleging. Mensenrechtenactivisten zoals Popova die hebben meegewerkt aan de wet ter preventie van huiselijk geweld, noemen het wetsvoorstel van de Federatieraad een 'knieval voor de fundamentalisten'. 'Het doel van dat wetsvoorstel is "behoud van het gezin", een nachtmerrie', zegt Popova. 'In onze versie staat de formulering "hulp aan het ... Na talloze noodsignalen vanuit steden als Antwerpen en Gent heeft nu ook de magistratuur brandhout gemaakt van het migratiebeleid. Mobilisatie voor behoud van de rechtsstaat - Knack-magazines op ... Integendeel: het aangaan van de dialoog met behoud van ieders verantwoorde...